Matthias Diependaele

Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed

Matthias werd geboren op 7 augustus 1979 in Sint Niklaas als derde van vier kinderen en woont sinds zijn geboorte in het Oost-Vlaamse Zottegem. Hij doorliep  zijn middelbare schoolperiode in het Don Bosco College in Zwijnaarde en  studeerde daarna rechten aan de KU Leuven.

Hij werd geboren in een warm  Vlaams nest en werd al puberend actief in de Vlaamse beweging. Ook binnen Jong  N-VA speelde hij een belangrijke rol. Hij was enkele jaren actief in het  Dagelijks Bestuur van Jong N-VA Nationaal als, achtereenvolgens, secretaris,  coördinator externe contacten en ondervoorzitter.

Na zijn studies kon hij aan  de slag als medewerker van Europees Parlementslid Frieda Brepoels waar hij de  kneepjes van het vak leerde. Deze kennis kwam hem drie jaar later goed van pas:
geheel onverwacht werd hij verkozen als Vlaams Volksvertegenwoordiger in het  Vlaams Parlement. Vanop de derde plaats van de Vlaamse lijst kon Matthias in  2009 op 6.118 voorkeurstemmen rekenen.

Als Vlaams  volksvertegenwoordiger zetelde hij in de legislatuur 2009-2014 als  ondervoorzitter in de commissie Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium,  Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie en als plaatsvervangend  lid in de commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting. Deze commissies  sloten nauw aan bij zijn interesses en ervaring: als zoon van een zelfstandige  aannemer kent hij immers de pijnpunten waar vele ondernemers mee geconfronteerd  worden. Zijn ervaring bij Frieda Brepoels kwam dan weer goed van pas in de  commissie Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale  Samenwerking, waarin hij zetelde van oktober 2009 tot oktober 2011 en waar hij  zich vooral geconcentreerd heeft op de positie van Vlaanderen in de Europese  Unie.

In oktober 2012 werd Matthias ook verkozen als gemeenteraadslid in zijn
thuisstad Zottegem. Hij kon op 2.019 stemmen rekenen.

Vanaf januari 2013 nam Matthias op zijn 34ste de leiding van de N-VA-fractie  in het Vlaams Parlement over van Kris Van Dijck. Met veel enthousiasme nam  hij de fakkel over met één groot doel voor ogen: de zeventienkoppige  N-VA-fractie klaarstomen tegen 2014 voor de 'moeder aller verkiezingen'. Als  gezicht van de verjonging, met de nodige dossierkennis én met een kritische
houding maakte Matthias samen met zijn fractie het verschil in het Vlaams  Parlement.

Voor de verkiezingen voor het Vlaams parlement van 25/05/2014 kreeg Matthias  het lijsttrekkerschap in Oost-Vlaanderen toegewezen. Hij kon rekenen op 47.112  voorkeursstemmen en was daarmee één van de grote sterkhouders in de provincie.  Ook voor de legislatuur 2014-2019 kreeg Matthias, ditmaal van zijn 43-koppige  fractie, het vertrouwen van het fractievoorzitterschap toebedeeld.

Tijdens de legislatuur 2014-2019 zetelt Matthias als vast lid in de commissies voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en voor Economie,  Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en  Sociale Economie. Plaatsvervangend lid is hij in de Commissies voor Brussel en  Vlaamse Rand en Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Tijdens de verkiezingen van 2019 mocht Matthias opnieuw de N-VA-lijst in Oost-Vlaanderen aanvoeren. De voltallige fractie schoof Diependaele opnieuw naar voren als fractievoorzitter. Op dinsdag 1 oktober 2019 ging het partijcongres van de N-VA akkoord met de toetreding tot nieuwe Vlaamse Regering. Daaropvolgend duidde de Partijraad Matthias Diependaele aan als Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed.