Brecht Cassiman

Brecht woont samen met zijn vriendin Liesbeth in Erwetegem en is jonge vader van Robbe. Beroepsmatig is hij actief als key account manager bij motorkledingfabrikant Richa. 
Sinds 2013 tijd zetelt Brecht als gemeenteraadslid voor N-VA - ZAP. Hij legt zich vooral toe op het lokale sportbeleid, administratieve vereenvoudiging, mobiliteit en jongerenbeleid. 
In zijn hoedanigheid als gemeenteraadslid is hij ook lid van de Bibliotheekraad Zottegem.
Brechts vrije tijd wordt opgeslorpt door het gezins- & verenigingsleven: zo is hij bestuurslid bij voetbalclub KSV Sottegem. Verder is hij ook oud-praeses van Studentenclub Moeder Egmont en oud-voorzitter van Seniorenkonvent Ghendt.