Arne De Koninck


In 2014 is Arne in ons bestuur toegetreden. In 2015 was hij mede-oprichter van onze jongerenafdeling, Jong N-VA Zottegem.

In 2017 werd hij er jongerenvoorzitter. In datzelfde jaar werd hij onze organisatieverantwoordelijke.

Momenteel vertegenwoordigd Arne ons in de Jeugdraad, Verkeersraad en Beheersraad CC Zoetegem.

Arne verdiept zich vooral in volgende thema’s: jeugd, cultuur en financiën.
Arne woont al sinds zijn geboorte in Leeuwergem, hij draagt zijn stad en deelgemeente een warm hart toe.

Na zijn master Handelswetenschappen aan de UGent behaalde Arne nog een postgraduaat in Business Event Management.

Een logische keuze want reeds vanaf 18-jarige leeftijd organiseert hij als zelfstandige in bijberoep standup-comedy-evenementen in het Zottegemse.