Zwarte punten in Zottegem aangepakt

Op 29 mei 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Veiligheid

Uit een parlementaire vraag van Matthias Diependaele aan minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA), blijkt dat er snel werk wordt gemaakt van de zwarte punten in Zottegem. “Op het kruispunt van de Buke met de Europaweg wordt de verkeerslichtregeling conflictvrij gemaakt en het kruispunt van de Provinciebaan met de Elenestraat wordt heraangelegd”, weet Diependaele, die de maatregelen toejuicht. 

Sinds maart wordt er in Vlaanderen gewerkt met een dynamische lijst van zwarte punten in het verkeer. De lijst wordt ieder jaar geüpdatet op basis van de meest recente ongevallencijfers. Op de lijst staan nu 213 locaties in Vlaanderen. Mobiliteitsminister Weyts maakt zich sterk dat er met deze dynamische lijst korter op de bal gespeeld kan worden in de aanpak van zwarte punten. Via quick wins wordt gezocht naar kleine ingrepen die het verkeer veiliger kunnen maken op korte termijn, naast complexere ingrepen op langere termijn.

Met drie zwarte punten op haar grondgebied doet Zottegem het niet bijster goed. De drie zwarte punten zijn het kruispunt Vosken (Europaweg N42/N46 Steenweg op Aalst), het kruispunt van de Provinciebaan (N46) met de Elenestraat/Boerestraat en dat van de N42 met de Buke/Veldweg. Kruispunt Vosken werd vorig jaar al geoptimaliseerd voor fietsers en gemotoriseerd verkeer door de heraanleg van de fietspaden en het verlengen van de afslagstroken op de N46 kant Oudenaarde.

De twee overige zwarte punten worden snel aangepakt. In de zomer wordt de lichtenregeling op het kruispunt Buke – Europaweg conflictvrij gemaakt op de hoofdrichting. Ook de dubbelrichtingsfietsoversteek aan de oostzijde wordt conflictvrij gemaakt. Het is immers een vaststelling dat er ongevallen gebeuren met linksafbewegingen vanaf de N42 en conflicten met fietsers. In het verleden waren er al heel wat ingrepen op dit kruispunt, zoals de aanleg van de bypass van N42 naar Zottegem, een verlenging van alle afslagstroken en een verhoging of heraanleg van de fietspaden.

Het kruispunt van de Provinciebaan met de Elenestraat/Boerestraat aan het Hof van Oranje is dan weer onderdeel van de aanpak van de Provinciebaan die volgend jaar aanvangt. Op dit kruispunt wordt de aanleg van een aparte linksafslagstrook op de hoofdrichting voorzien. Dit moet de doorstroming bevorderen en de kop-staart-aanrijdingen vermijden. Voor de fietsers worden op de zijtakken opstelstroken voorzien en worden er op het kruispunt verhoogde fietspaden gerealiseerd.

Stuk voor stuk ingrepen op korte termijn die de zwarte punten tot het verleden moeten doen behoren. Ik blijf de implementatie van nabij opvolgen en zal ook navraag doen of de beoogde resultaten er komen. Daarnaast moet er aandacht blijven voor andere punten die niet op de lijst staan maar die wel gevaarlijk zijn”, zegt Matthias Diependaele.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is