Zottegemse N-VA-en CD&V-raadsleden schenken zitpenningen aan vzw Lichtpunt

Op 30 november 2022

Hoe de stopzetting van een gemeenteraadszitting alsnog een hartverwarmend vervolg krijgt:  de Zottegemse raadsleden van N-VA en CD&V schenken hun zitpenningen aan vzw Lichtpunt. Lichtpunt wordt net nu gevierd omdat het  precies 25  jaar geleden is dat ze haar eerste voedselpakket in Zottegem verdeelde.
 

 

 

 

Mooi gebaar van raadsleden

Op de gemeenteraadsvergadering van september verliet de gezamenlijke oppositie op initiatief van Vooruit de gemeenteraad. Door de onverwachte (maar gemotiveerde) afwezigheid van een meerderheidsraadslid  kon er daardoor niet meer rechtsgeldig worden vergaderd.  

“We hebben snel beslist om de zitpenningen van die vergadering aan een Zottegems goed doel te schenken“, zeggen Peter Lagaert en Cyntia Braems, de fractieleiders van  N-VA en CD&V in koor. De keuze om vzw Lichtpunt te steunen was vlug gemaakt. Het is deze week precies 25 jaar geleden dat Lichtpunt het eerste voedselpakket verdeelde.

Op vrijdag 25 november werden alle vrijwilligers en de raad van bestuur van Lichtpunt ontvangen door het stadsbestuur. Met deze schenking van in totaal 1.000 euro dragen we op een bescheiden manier bij aan de werking van de vzw, die jammer genoeg de vraag naar voedselpakketten van jaar tot jaar ziet stijgen.
 

Over Lichtpunt

Lichtpunt wil kansarmen in Zottegem helpen door drie keer per maand gratis voedselpakketten aan te bieden. "Voor de aankoop van het voedsel en voor de algemene kosten van de werking moet Lichtpunt zelf financiële middelen verwerven. Deze 1.000 euro zijn daarom zeer welkom”, vertelt Dirk  Everaert, lid van de raad van bestuur van de vzw Lichtpunt.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is