Winkelcomplex langs de Langestraat in Zottegem komt er toch!

Op 3 februari 2016, over deze onderwerpen: Winkelcomplex Langestraat

N-VA-ZAP nam akte van de notulen van het schepencollege van 25 januari. In punt 31 staat dat een vergunning wordt toegekend aan MIDEL NV voor het bouwen van een handelsruimte met kantoren en appartementen na slopen van bestaande woning. Concreet gaat het in totaal over 1747 m² handelsruimte. Onderverdeeld in 3 onderdelen. De precieze invulling is nog niet gekend, maar het gaat dus om drie afzonderlijke winkels die respectievelijk 544m², 467m² en 726m². Vanaf samen 1000m² betekent dat dit kleinhandelscomplex onder de noemer ‘grootschalige detailhandel’ valt.

De handelszaken die hier gepland worden horen volgens de stedenbouwkundige ambtenaar van Zottegem thuis in de stadskern en niet in de periferie. Hij geeft dan ook een NEGATIEF advies.

Maar het college van burgemeester en schepenen volgt dit advies niet en kent toch de vergunning toe. Ze leggen wel nog enkele extra voorwaarden voor op. Waaronder enkele voorwaarden waarvan men hoopt dat die een bescherming zouden betekenen van het Zottegemse winkelcentrum. Deze voorwaarden zijn nog niet rechtsgeldig! Minister Schauvliege heeft daar het nodige decreet nog niet voor genomen. Dus nadien zal men dat ook niet kunnen afdwingen. Er is mij ook geen enkele rechter bekend die ooit al zou gezegd hebben dat het gebouw moet worden afgebroken als men zich hier niet aan houdt. Deze voorwaarden zijn gewoon larie!

Voor N-VA – ZAP is dit werkelijk een hallucinante evolutie in dit dossier. Het Zottegemse stadsbestuur toont zich hier van z’n meest visieloze kant door hierin mee te gaan. En wel om volgende redenen:

  • In juli 2013 vond er een informatievergadering plaats met de buurtbewoners over de plannen van de provincie om een PRUP op te stellen rond de Langestraat. Op basis van deze vergadering geeft het stadsbestuur een negatief advies aan de provincie. Die plannen van de provincie zijn dan ook ondertussen van de baan. Het is duidelijk dat het stadsbestuur door de beslissing van vorige week haar woord breekt ten aanzien van de buurtbewoners.
  • Maar het gaat nog verder. In de notulen van het schepencollege van 30 juni 2014staat de principiële goedkeuring van het project. Maar er staat ook bij dat een lid van het schepencollege zich verzet tegen die beslissing en wel om volgende redenen: “risico op verkeersinfarct, risico op opsplitsing in kleinere units en assortissementswijziging, druk op woonklimaat in de omgeving, het reële risico op een nog verdere uitbreiding van de winkelvestiging op overige gronden eigendom van betrokkene gelegen naast de nieuw nagestreefde site.” Er wordt ronduit erkend dat dit project nadelig zou zijn voor de stadskern.

We kunnen niet achterhalen wie dit lid van het college was. Maar er is natuurlijk maar 1 iemand verdwenen uit het college vlak voor deze beslissing werd genomen… er staat in de notulen van vorige week geen afwijkend standpunt genoteerd. Met deze tekst geeft men ook toe dat de voorwaarden die men oplegt helemaal niet gaan zorgen voor een bescherming van het winkelcentrum en dus nutteloos zijn!!!

Het stadsbestuur vergist zich mateloos als ze denken dat de stadskernrenovatie op zich voldoende zal zijn om Zottegem nieuw leven in te blazen. Daar is een veel ruimer beleid voor nodig. Dit gaat daar lijnrecht tegen in. Men heeft totaal geen visie op het winkelbeleid. En ondertussen snoeren ze verder de keel toe van de kleine handelaars in het centrum.

In een persmededeling van 16 juli 2014 stelde ik reeds het volgende: “Het laatste wat Zottegem nodig heeft is nog meer leegstand en verloedering in het stadscentrum. We zien nu al aan de recordcijfers qua leegstand dat men het veel te ver laten komen heeft. Maar blijkbaar is er niemand in het stadsbestuur die daar erg in heeft.” Meer dan een jaar later heeft men het nog niet door.

 

Info:

Matthias Diependaele                                            

Vlaams volksvertegenwoordiger

Fractieleider N-VA – ZAP Zottegem                        

0497 44 00 97 Matthias.diependaele [at] n-va.be   

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is