Verkeersveiligheid Z-Park volgend jaar bekeken

Op 20 november 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Veiligheid

Vorige maand uitten bezorgde ouders terecht bedenkingen bij de verkeerssituatie aan het Z-Park in de Langestraat. Matthias Diependaele vroeg aan mobiliteitsminister Ben Weyts op welke termijn ingrepen mogelijk zijn. Begin volgend jaar worden de eerste kleine maatregelen besproken. Een grondige aanpak wordt bestudeerd in de studie van de Langestraat. “De stad had het nooit zover mogen laten komen”, reageert Diependaele scherp.

De Langestraat (N454) is een gewestweg waarover al een tijdje nagedacht wordt met de bedoeling deze heraan te leggen. Op deze drukke invalsweg naar het centrum van Zottegem laat de staat van het wegdek veel te wensen over. Voorbij denderend verkeer doet de betonplaten trillen met geluidsoverlast als gevolg en ook overdreven snelheid is er schering en inslag. De verkeersveiligheid is eveneens niet optimaal door het ontbreken van veilige trottoirs en fietspaden.

Een extra onveilige verkeerssituatie ontstond sinds de uitbreiding van het winkelcentrum Z-Park naar de overzijde van de straat vorig jaar. Voor zwakke weggebruikers is er geen enkele mogelijkheid om veilig de weg over te steken. De vele verkeersbewegingen en hoge snelheid creëren er dikwijls heel onveilige situaties. “N-VA-ZAP stelde zich bij de uitbreiding van het Z-Park al heel grote vragen, onder meer over de verkeersveiligheid. We krijgen jammer genoeg gelijk”, stelt Matthias Diependaele.

Volgens N-VA-ZAP ligt de oorspronkelijke fout bij het stadsbestuur zelf. Het was duidelijk dat er zonder extra maatregelen verkeersveiligheidsproblemen zouden opduiken. Maar het stadsbestuur is tegen beter weten in zelfs ingegaan tegen haar eigen stedenbouwkundig ambtenaar. Nu kan het zich verschuilen achter het feit dat de Langestraat een gewestweg is en de stad niet zelf onmiddellijk kan ingrijpen.

Matthias Diependaele deed navraag bij minister van Mobiliteit over hoe het nu verder moet. De minister gaf aan dat de studie voor de ganse heraanleg van de N454 Langestraat in 2018 zal kunnen starten. De situatie ter hoogte van Z-park zal specifiek bekeken worden in het kader van de ruimtelijke en verkeerskundige analyse en bij de specifieke ontwerpdetails. Daarnaast komt dit knelpunt begin 2018 al op de agenda van de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid (PCV). Daar worden kleinschalige maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid op de Vlaamse gewestwegen besproken.

Op de PCV zal bekeken worden welke lokale maatregelen op korte termijn mogelijk en wenselijk zijn. Hopelijk kunnen we zo snel verhelpen aan de meest acute situaties. Op langere termijn is een grondigere aanpak allicht wel nodig. De studie zal ons daarin heel wat wijzer maken. Een goede zaak, maar de stad had het nooit zover mogen laten komen”, besluit Diependaele. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is