Tunnel onder spoorweg wordt in voorjaar vervangen

Op 27 december 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Openbare werken

De laatste hindernis is genomen. Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend. “Het stadsbestuur is al lang vragende partij voor het vervangen van deze sterk verouderde en smalle tunnel door een nieuwe bredere,” legt schepen van Openbare Werken Peter Vansintjan (CD&V) uit. “De nieuwe situatie, waarbij ook de kronkelige weg deels recht gemaakt wordt, zal leiden tot een meer comfortabele en verkeersveilige doorgang onder de spoorlijn. De de tunnel zal eerst ter plaatse worden gemaakt en dan onder de spoorweg worden 'geschoven'. Nadien zal de rijweg worden aangelegd.”

De stad geeft tegelijk aan Infrabel enkele aandachtspunten mee voor de uitvoering van de werken. “Er moet aandacht zijn voor een comfortabele aansluiting voor fietsers van en naar de trage weg links van de Erwetegemstraat. In plaats van de voorgestelde boordstenen wordt ter hoogte van de aansluiting van deze trage weg voorgesteld om plaatselijk over een breedte van een tweetal meter minder steile boordstenen te plaatsen of op een andere manier te maken dat de aansluiting met een zo gering mogelijke drempel kan.”

Bij de oppositiepartijen klinkt een positieve reactie op het gunstige advies van de stad. “De huidige brug is niet alleen oud, ze brokkelt al enkele jaren af, maar ze is bovenal te smal,” beschrijft Bart Lateur (Open VLD) de situatie. “Twee auto's kunnen er niet onder passeren. Ze ligt ook in een S-bocht. Dat belemmert het zicht op de tegenliggers. De trottoirs zijn ook zeer smal. Deze vaststellingen leiden wel degelijk tot een onveilige verkeerssituatie en oponthoud. De bouw van de nieuwe brug is goed nieuws voor Zottegem.”

N-VA/ZAP roept het stadsbestuur op om er op toe te zien dat de hinder tijdens de werken zo veel mogelijk beperkt wordt.

 

Bron: Het Nieuwsblad (Regionaal: Vlaamse Ardennen - Gentse Rand) - 27 Dec. 2016 - Pagina 3

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is