Trottoir voor De Groene Poort wordt breder

Op 26 december 2016, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Veiligheid

Een van de maatregelen om de schoolomgeving rond De Groene Poort in Sint-Maria-Oudenhove veiliger te maken, is het verbreden van het voetpad in de Lilarestraat over een lengte van 42 meter. Dat komt overeen met de lengte van de schoolmuur. “Het trottoir wordt daar 1,5 meter breed, nu is dat amper 90 centimeter”, zegt schepen van Openbare Werken Peter Vansintjan (CD&V). “We kunnen de werkzaamheden opnemen in de geplande werken aan de Zottegemse voetpaden, voorzien in 2017.”
 

Extra maatregelen

“Na overleg met de school plannen we nog enkele andere maatregelen”, gaat de schepen verder. “We herwaarderen de trage wegen in de buurt, herschilderen of verplaatsen zebrapaden en plaatsen bijkomende beugels. Er komen ook 'totems' om bestuurders te waarschuwen dat ze in een schoolomgeving rijden. Die totems komen ook aan andere scholen.”

Heidi Schuddinck (Groen) vindt de plannen een goede zaak. “Een veilige infrastructuur is belangrijk, maar het sensibiliseren van automobilisten is dat ook.” Open VLD toont zich eveneens tevreden. “Het veiliger maken van schoolomgevingen bleef jarenlang ondermaats in Zottegem”, reageert Bart Lateur. “In de huidige legislatuur wordt daar terecht prioritaire aandacht aan besteed en werk van gemaakt. Daar kunnen wij alleen maar tevreden mee zijn.”

Matthias Diependaele van N-VA/ZAP wil dat het kruispunt even verderop aangepakt wordt. “Het meest gevaarlijke in die omgeving is niet de Lilarestraat, maar de aansluiting van die straat op de Faliestraat. Daarvoor moet het stadsbestuur dringend overleg plegen met de gewestelijke diensten. Op zijn minst zou daar een veilige oversteekplaats moeten komen, zodat ouders hun kinderen met een gerust hart op het Sint-Hubertusplein kunnen achterlaten.

Schooldirectrice Ann Van den Steen juicht de werken toe. “Elke verbetering aan de veiligheid van de schoolomgeving is een stap vooruit”, zegt ze. “De situatie zal een stuk verbeteren voor kinderen en voor ouders met buggy's. Ik deel de vraag om met het Vlaams gewest te overleggen om het kruispunt met de Faliestraat te verbeteren. Maar het stadsbestuur doet heel wat inspanningen om de omgeving rond onze school veiliger te maken.”
 

Bron: Het Nieuwsblad (Regionaal: Vlaamse Ardennen - Gentse Rand) - 26 Dec. 2016 - Pagina 1

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is