Tien miljoen euro voor bouw cultuurzaal, muziekacademie en ondergrondse parking

Op 24 februari 2016, over deze onderwerpen: Cultuurzaal

De kosten voor de bouw van de cultuurzaal en de nieuwe muziekacademie benaderen de 13 miljoen euro, inclusief de aankoop van de grond. De oppositiepartijen protesteren tegen de karige informatie die vooraf gegeven werd.

Nadat het stadsbestuur van Zottegem eind vorig jaar de braakliggende terreinen naast het administratief centrum Sanitary verwierf met het oog op de bouw van een cultuurcentrum en een nieuwe muziekacademie, neemt het nu de volgende stap voor de effectieve realisatie van dit project. De stad plaatst een overheidsopdracht voor het aangaan van een lening met projectbegeleiding. Het bedrag van die lening is vastgesteld op 10 miljoen euro.

“Om het project van bij de aanvang in goede banen te leiden werd er beslist een beroep te doen op een externe begeleider die instaat voor de administratieve, technische en financiële ondersteuning van dit bouwproject”, legt schepen van Financiën Leen Goossens (CD&V) uit.

“De stad koppelt daar de lening aan. We opteren voor die formule wegens de positieve ervaring die we hier als stad mee hebben. Eerder werden ook al de bouw van de sportzaal Bevegemse Vijvers, ons nieuw administratief centrum Sanitary en het recent in gebruik genomen OCMW Woonzorgcentrum op die manier gerealiseerd. We ramen de bouw op 10 miljoen euro: daarin zit zowel de bouw van de cultuurzaal, de muziekacademie als de realisatie van een ondergrondse parking.”

 

Wedstrijd

Zodra deze opdracht gegund is, kan gestart worden met het uitschrijven van een conceptwedstrijd. De bedoeling is om de ontwerper aan te duiden via een wedstrijd, waarbij zowel naast het esthetische en het functionele aspect ook het ecologisch en financieel aspect in aanmerking worden genomen.

De goedkeuring liep niet van een leien dakje. De oppositiepartijen N-VA/ZAP, Open VLD en Groen protesteren fel tegen het gebrek aan informatie. “Zelfs belangrijke en dure dossiers verdienen blijkbaar geen gemeenteraadscommissie om alle beschikbare informatie met de gemeenteraadsleden te delen als voorbereiding op de gemeenteraad”, klaagt de oppositie.

“We moeten hier een blanco cheque van 10 miljoen euro geven, zonder dat voorafgaand een debat is gevoerd over wat het gaat worden”, klaagt Matthias Diependaele (N-VA/ZAP). “We weten niet op welke basis het bedrag bepaald werd. Geen mens weet wat er met dat geld gaat gebeuren en dat wordt hier zomaar goedgekeurd door de gemeenteraadsleden van de meerderheid, die zelf ook nergens van afweten.”

 

Podiumzaal met 400 plaatsen

“We hebben culturele centra in de regio bezocht en inzage gekregen in het financiële dossier en de evaluatie”, reageert schepen van Cultuur Sandra De Roeck (SP.A). “We beschikken over een lijst van wat er zeker moet komen. We zullen niet alle wensen van de diensten kunnen inwilligen. We streven naar zoveel mogelijk gemeenschappelijke lokalen, een cultuurcafé en een podiumzaal van maximum 400 zitplaatsen.”

 

Bron: Het Nieuwsblad/Regionaal: Vlaamse Ardennen - Gentse Rand, Wo. 24 Feb. 2016, Pagina 1

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is