Stad Zottegem breidt Finse looppiste uit langs 2 hectare nieuwe bebossing

Op 8 juni 2021
Evelien De Both - Brecht Cassiman - Peter Lagaert bij Finse piste

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen maakt plannen voor een duurzame ecologische inrichting van de restgronden aan de provinciale school Richtpunt in Zottegem. Twee derde van het 3 hectare grote terrein wordt bebost. In samenwerking met de Stad Zottegem wordt ook de Finse looppiste aan de Bevegemse Vijvers uitgebreid met een nieuwe lus. Het wordt een prachtig natuur-sportief project, dat tegen eind 2022 gerealiseerd zal zijn dankzij een intensieve samenwerking tussen de Vlaamse Regering, de provincie Oost-Vlaanderen en het stadsbestuur van Zottegem.
 

De projectzone waar het nieuwe bos komt, is het restant van een kleinschalig landbouwgebied bestaande uit open graslanden nabij de stedelijke kern van Zottegem. Het gebied wordt doorsneden met uitgegroeide lijnvormige houtkanten met doorgeschoten haagbeuk en gewone esdoorn en enkele bomenrijen van wilg en populier. Het nieuwe bos sluit aan op het park- en kasteeldomein Breivelde aan de andere kant van Vogelzang.
 

2 hectare bebossing voor realisatie klimaatambities

De provincie Oost-Vlaanderen stelt de restgronden van Richtpunt Zottegem graag ter beschikking voor dit bebossingsproject. Ze wil dat Oost-Vlaanderen klimaatneutraal is tegen 2040 en meer bossen zijn daarin cruciaal. Oost-Vlaanderen is een bosarme regio met een bebossingsgraad van slechts 5,5% (het Vlaams gemiddelde is 11 %). Met het bebossen van restgronden kan die bosindex naar omhoog, wat ook positief is voor de klimaatambities. Bomen dragen immers bij aan de strijd tegen de klimaatopwarming, zorgen voor zuivere lucht en bieden bescherming tegen hitte en geluidshinder.

Het project kadert ook in de klimaatdoelstellingen van de stad Zottegem. De aanplant van bomen is een van acties die uitvoering geven aan het klimaatplan van de stad. Daarnaast realiseert de stad met dit project dit jaar al de doelstelling om tijdens deze legislatuur 26.000 bomen aan te planten, één voor elke Zottegemnaar. De stad streeft dan ook naar een verdubbeling van dat aantal.
 

Uitbreiding Finse piste

In de plannen voor het nieuwe bos wordt ook ruimte voorzien voor de uitbreiding van de Finse looppiste. "Het Zottegemse stadsbestuur was al langer op zoek naar een uitbreiding van de bestaande Finse piste. Die is vandaag maar 500 meter lang en daarmee ook vrij eentonig,” zegt N-VA-schepen van sport Brecht Cassiman. “Dankzij de constructieve samenwerking met de provincie zal de Stad Zottegem instaan voor de aanleg van een nieuwe lus die aansluit op de bestaande Finse piste. Zo kunnen we de omloop verdubbelen tot 1 kilometer, en dit midden in het groen van het nieuwe Vogelzangbos!"
 

Maximale beleving van het landschap

Een deel van de gronden wordt niet bebost, maar behouden als zichtas op de torenspits van de Heilig Hartkerk aan de andere kant van de scholencampus. Ter hoogte van de open zichtas komt er op de hoek van de Warande en Vogelzang bijkomende recreatieve infrastructuur met een infobord, een picknickbank en een fietsenstalling. Met de integratie van de oude landschapsrelicten in het nieuwe bebossingsproject wordt ingezet op de maximale beleving van het landschap door wandelaars en joggers. Zo zal bijvoorbeeld de rij knotwilgen behouden blijven en de zuidrand van het nieuwe bos vormen.

Het conceptplan van het bebossingsproject wordt door de Provincie nu verder uitgewerkt in een concreet inrichtingsplan, in overleg met de Stad Zottegem. Als naam voor het nieuwe bos suggereerde het provinciebestuur alvast het Vogelzangbos.

Plannetje bebossing en Finse piste

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is