Stad kan eindelijk schoolomgeving herinrichten

Op 6 oktober 2016, over deze onderwerpen: Gentse Steenweg, Mobiliteit

De gewestweg N42a, de Gentsesteenweg, wordt overgedragen aan de stad Zottegem. Die operatie sleepte enige tijd aan, maar nu is er een akkoord. Dat maakt ook de weg vrij voor een herinrichting van de schoolomgeving.

De weg kreeg een lokale functie sinds de aanleg van de N42. “Het eerste werk is om de weg veiliger te maken”, reageert N-VA/ZAP-fractieleider Matthias Diependaele. “Buurtbewoners klagen al jaren over overdreven snelheid en gevaarlijke situaties voor zwakke weggebruikers. Het snelheidsregime van 50 km/u lijkt meer theorie dan praktijk. In de buurt wonen vele jonge gezinnen en bevindt zich de school van Grotenberge. Daarom ijvert N-VA-ZAP al meer dan een jaar voor een snelle overdracht zodat de stad snelheidsremmende maatregelen kan nemen.

 

Compensatie

Het is de gangbare praktijk dat dergelijke wegen door de lokale overheid worden overgenomen van het gewest, inclusief een financiële compensatie voor het heraanleggen van de weg.

Voor de N42a ging het initieel om net geen 200.000 euro. De stad vond dat onvoldoende. Het gevolg was dat het Agentschap Wegen en Verkeer al die tijd geen ingrepen kon doen op de gewestweg door de lopende overdrachtsprocedure."

Er is nu een definitief akkoord en de overdracht is intussen goedgekeurd door de gemeenteraad.

Het Gewest gaf ook een subsidie voor de herinrichting van de schoolomgeving van het Onze-Lieve-Vrouwcollege Campus Grotenberge. De kostenraming van deze werken bedraagt 661.882 euro, waarvan Vlaanderen 429.242 euro op zich zal nemen. Samen met de eerder afgesproken 200.000 euro bedraagt de totale subsidie nu 628.142 euro. Aan de school komen verhoogde aanliggende fietspaden en twee wegversmallingen om de snelheid te reduceren en het wegvak te beveiligen.”

Een herinrichting van de schoolomgeving is noodzakelijk. Op het einde van de schooldag parkeren ouders hun wagen op het trottoir en het fietspad. Hierdoor moeten fietsers het fietspad verlaten en op de rijweg rijden. Geen enkele voetganger kan nog passeren aan de overkant van de school. Woensdag greep de politie in. Met de mededeling dat de bestuurders in overtreding stonden en er de volgende keer geverbaliseerd zou worden, was de rij auto’s in enkele minuten tijd weg.

 

Bron: Het Nieuwsblad/Regionaal: Vlaamse Ardennen - Gentse Rand - 06 Okt. 2016, Pagina 3

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is