“Parkeertorens aan station moeten er zo snel mogelijk komen”

Op 28 juni 2016, over deze onderwerpen: Parkeerbeleid, Stationsomgeving

N-VA-ZAP steunt de plannen voor de bouw van twee parkeertorens en een kantoorgebouw van de FOD Financiën achter het station van Zottegem. We zitten daarmee op dezelfde lijn als het stadsbestuur. Al hebben we ook wel nog enkele bedenkingen, zoals m.b.t. de mobiliteit in de buurt. En we stellen ons vragen bij de manier van werken. Wat wil de stad nu eigenlijk? Blijkbaar is men eerst meegegaan in de plannen voor het kantoorgebouw om dan een negatief advies te beloven op de infovergadering.

Gemeenteraadslid Pascal De Corte en voorzitter Tom Van Cauwenberge waren vorige week dinsdagavond voor N-VA-ZAP aanwezig op de voorstelling van de plannen door het stadsbestuur. Tom Van Cauwenberge: “In essentie steunen wij de plannen voor de parkeertorens. Die moeten het parkeerprobleem in Bevegem oplossen indien er ook een blauwe zone wordt ingevoerd voor de hele wijk van zodra de parkeertorens in gebruik zijn genomen.”

N-VA-ZAP erkent dat de inplanting van het kantoorgebouw beter kan. Blijkbaar heeft het stadsbestuur dat ook pas ingezien na kritiek van enkele bewoners op de infovergadering. Tom Van Cauwenberge: “Het moet mogelijk zijn om evenveel kantoorruimte te krijgen door een verdieping minder te bouwen maar op een grotere oppervlakte. Door er plots op de info-vergadering mee te dreigen geen bouwvergunning af te leveren om de morrende bewoners ter wille te zijn, helpt men het dossier geen centimeter vooruit. Integendeel: transparantie, inspraak en communicatie zijn er opnieuw aan voor de moeite.”

Pascal De Corte: “Verder vrezen wij voor de mobiliteit in de buurt. Het stadsbestuur vergeet keer op keer dat dergelijke inplantingen ook heel wat verkeer meebrengen. Vooral de Broeder Mareslaan dreigt dicht te slibben. Om files te vermijden moet men dringend werk maken van de kruispunten met de Godveerdegemstraat en de Grotenbergestraat. Men mag dit niet vergeten voordat we weer allemaal stil staan! Het afsluiten van de Lyceumstraat zou wel eens een erg negatief effect kunnen hebben voor de Welzijnsstraat. Het tegenovergestelde van wat men wil bereiken.”

“Jammer dat men alweer flatert in de communicatie met de burger. Nochtans is dit een goed project voor onze stad. Maar echte inspraak heeft de burger niet gehad. Terwijl het stadsbestuur de indruk wil wekken dat ze een inspraakvergadering organiseren, is er allerminst de mogelijkheid tot inspraak. De plannen zijn blijkbaar te nemen of te laten. Het is niet netjes om mee te gaan in de plannen van de investeerder om dan de kar te keren tijdens de infovergadering. Dat is windhaanpolitiek. Men had beter eerst overleg georganiseerd met de omwonenden alvorens de definitieve plannen voor te stellen.”, besluit Diependaele. 

 

 

Meer in detail heeft N-VA-ZAP volgende opmerkingen bij de parkeertorens en het kantoorgebouw:

  • De parkeertorens zijn absoluut een goede en haalbare zaak. Parkings onder de grond waren nog beter geweest. Maar we beseffen dat dit door de kostprijs onhaalbaar is. Dit in combinatie met een blauwe zone in Bevegem zal heel wat overlast wegnemen.
  • Maar opnieuw kijkt het stadsbestuur niet verder dan de neus lang is. De parkeertorens zullen heel wat verkeer aantrekken op de Broeder Mareslaan. Om files te vermijden moet men dringend werk maken van de kruispunten met de Godveerdegemstraat en de Grotenbergestraat. Dit moet meegenomen worden in de plannen om verdere verkeerschaos in de stad te voorkomen.
  • N-VA – ZAP is absoluut voorstander van open ruimte. Bij voorkeur een stukje groen. Maar het stuk dat men tussen de parkeertorens en het kantoorgebouw wil inpassen zal ongetwijfeld overlast aantrekken. Door de verdoken ligging tussen gebouwen die ’s avonds leeg zijn, ontstaan mogelijk veiligheidsproblemen door gebrek aan sociale controle.
  • De inplanting van het kantoorgebouw is niet doordacht. Men kan hier perfect evenveel kantoorruimte krijgen door een verdieping minder te bouwen maar op meer grondoppervlakte.
  • Op de Welzijnsstraat zou men wel eens het omgekeerde kunnen bereiken van wat men wil. Door de toenemende drukte op de Broeder Mareslaan gaan veel ouders hun kinderen nu langs de Welzijnsstraat naar school brengen. Hierdoor zal ook daar het verkeer toenemen.
  • Nogmaals: bij dergelijke projecten zou de stad de reflex moeten hebben om onmiddellijk ook een mobiliteitsstudie te maken.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is