Noodzakelijke besparingsoefening noopt tot aanpassing meerjarenplan

Op 21 december 2022
Vrouw met rekenmachine in de hand

De inflatie, hoge energiekosten en stijgende bouwprijzen hebben een ongeziene impact op de financiën van de lokale besturen. Ook de stad Zottegem had al aangekondigd dat ze haar meerjarenplan noodgedwongen moest aanpassen. De besparingsoefening is intussen afgerond en werd op de gemeenteraad van 19 december toegelicht. Het gaat onder andere om de stopzetting van de Dienstenchequeonderneming, aangepaste parkeer- en zwemtarieven, energiebesparende maatregelen, en besparingen op de interne werking.
 

“Het is al enige tijd duidelijk dat er ingrijpende maatregelen genomen moeten worden, willen we de financiën van onze stad gezond houden”, licht burgmeester Evelien De Both toe. “De aanpassing van het meerjarenplan was een moeilijke oefening, waarbij we zware knopen moesten doorhakken. We hebben daarvoor zoveel mogelijk gekeken naar de interne werking. Helaas hebben we ook extern enkele maatregelen moeten nemen, hoewel we die tot het hoogstnoodzakelijke hebben beperkt. De plannen die nu op tafel liggen zorgen ervoor dat de budgettaire balans opnieuw positief is en dat we een positieve autofinancieringsmarge kunnen voorleggen." 
 

Intentie tot stopzetting activiteiten DCO

Eerder maakte de stad Zottegem haar intentie bekend om de activiteiten van de Dienstenchequeonderneming (DCO) stop te zetten vanaf juli 2023. De DCO was al jaren verlieslatend en het stadsbestuur vond het niet meer verantwoord dat de Zottegemse belastingbetaler dat verlies moest bijpassen. Alle poetshulpen van de DCO hebben de kans om de overstap te maken naar de stad, het OCMW of het AGB Zottegem, waar ze de openstaande vacatures invullen.
 

Aangepaste parkeer- en zwemtarieven

Het stadsbestuur legde ook aangepaste parkeer- en zwemtarieven voor aan de gemeenteraad. Vanaf 16 januari 2023 stijgen de parkeertarieven en -retributie. Wie in de centrumstraten parkeert zal vanaf dan 1 euro betalen om een uur te parkeren. Wie ervoor kiest om geen parkeergeld te betalen, kan een retributie krijgen. Die bedraagt 20 euro. In de ondergrondse parking betaal je 0,70 euro voor een uur. De stijging van de tarieven was al voorzien in 2021, maar werd uitgesteld door de coronapandemie. Door de huidige economische situatie dringt de lichte stijging zich nu wel op.

Voor de sportinfrastructuur worden geen prijsstijgingen doorgevoerd in 2023, met uitzondering van de tarieven voor zwembadbezoekers. De energiecrisis is immers het meest voelbaar in het Stedelijk Zwembad Bevegemse Vijvers. De tarieven voor individuele zwembeurten stijgen met 0,5 euro. Een los ticket kost een Zottegemnaar dan 3,5 euro, tegenover 4,5 euro voor een niet-Zottegemnaar. Bij een beurtenkaart bedraagt de prijs per beurt respectievelijk 3 en 4 euro. De tarieven voor een jaarabonnement – respectievelijk 250 en 350 euro – blijven ongewijzigd, evenals de prijzen voor de watersportclubs en het schoolzwemmen.
 

Interne werking en investeringen

De interne werking van de stadsdiensten werd grondig onder de loep genomen. De stad wil immers besparen zonder in te boeten op de kwaliteit van dienstverlening. Er zijn geen naakte ontslagen, maar een aantal initieel voorziene nieuwe functies worden uitgesteld. De noodzakelijke extra aanwervingen voor zorgpersoneel in het WZC Egmont blijven wel behouden. Wanneer een medewerker vrijwillig de organisatie verlaat of op pensioen gaat zal kritisch bekeken worden of vervanging noodzakelijk is.

De werkingsbudgetten van de verschillende diensten werden waar mogelijk met gemiddeld 10% verminderd. De stad zal ook in 2023 streng toezien op een correcte naleving van de budgetten. Daarnaast worden meerdere grote investeringsprojecten uitgesteld en gespreid over een langere periode dan initieel voorzien.
 

Energiebesparende maatregelen

De stad zet in op extra energiebesparende maatregelen en op verduurzaming van het patrimonium. Zowel bij de renovatie van het Egmontkasteel als van het Sociaal Huis worden extra middelen uitgetrokken voor energiebesparende maatregelen, zoals dakisolatie, warmtepompen, … Verder wordt er nieuwe energiezuinige verlichting voorzien in openbare gebouwen, zoals onder meer in CC Zoetegem, om zo het energieverbruik te doen dalen. Bijkomende energiebesparende maatregelen worden verder uitgewerkt bij de opmaak van een energetisch vastgoedplan.
 

Herinrichting Heldenlaan

Door de budgettaire situatie heeft de stad ervoor gekozen dit belangrijke project door te schuiven naar de volgende legislatuur. Om van de nood een deugd te maken, krijgen de verschillende betrokken adviesraden intussen de kans om hierover hun licht te laten schijnen. Ze zouden het initiatief kunnen nemen om samen te werken en concrete voorstellen uit te werken op basis waarvan het volgende stadsbestuur keuzes kan maken. Op die manier vergroot het draagvlak voor de herinrichting van de Heldenlaan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is