N-VA ZOTTEGEM VERDEELT 1000 EURO AAN LICHTPUNT EN AAN IDOSA

Op 10 februari 2020, over deze onderwerpen: Activiteiten N-VA Zottegem, Dierenwelzijn

De zeer succesvolle nieuwjaarsreceptie van N-VA Zottegem was de ideale gelegenheid om vzw Lichtpunt en de vzw Idosa bij dit feest te betrekken. Bij deze gelegenheid is immers de winst van de deelname van N-VA Zottegem aan de Kerstmarkt aan beide organisaties overhandigd.

Vzw Lichtpunt Zottegem wil kansarmen in Zottegem helpen door drie keer per maand gratis voedselpakketten aan te bieden. Voor de aankoop van het voedsel en voor de algemene kosten van de werking moet Lichtpunt zelf financiële middelen verwerven.

Vzw Idosa is een Zottegemse organisatie die zich inzet voor dieren in nood.  Meer in het bijzonder onderneemt ze uiteenlopende acties om geld in te zamelen waarmee ze dierenorganisaties en -asielen helpt in binnen- en buitenland.

Chris Everaert, Paul Lampaert en Jean Dhondt van de vzw Lichtpunt  en Christiane Ongena en Chris Verheecke van de vzw Idosa toonden zich bijzonder verheugd over deze mooi financiële steun in de rug van telkens  500 euro.

Ze worden op de foto omringd door Cynthia Van Den Steen, N-VA fractieleidster, Evert De Smet, schepen bevoegd voor dierenwelzijn en Peter Lagaert, voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is