N-VA Zottegem stelt nieuw gemeenteraadslid voor

Op 21 september 2020, over deze onderwerpen: Gemeenteraad
Samuel Paul

Vanavond legt Samuel Paul de eed af als gemeenteraadslid voor N-VA Zottegem. Samuel vervangt Joke Rossel, die om persoonlijke redenen ontslag neemt uit de gemeenteraad.

Samuel Paul deed tijdens de vorige legislatuur al ervaring op in het OCMW. “Ik zal elke kans aangrijpen om mee mijn schouders te zetten onder tal van projecten, zeker op het vlak van sport, openbare werken en lokale economie.”

Joke Rossel laat weten dat ze onvoldoende tijd kon vrijmaken om haar werk als gemeenteraadslid uit te voeren. Joke blijft wel actief als bestuurslid van N-VA Zottegem.

 

"Ondersteun de horeca met winterterrassen!"  

Dat het Samuel menens is, blijkt al meteen uit het voorstel dat hij vanavond op de gemeenteraad zal lanceren, namelijk om de terrassen deze winter open te houden.

Na maandenlange sluiting mochten de horecazaken net voor de zomer beperkt weer openen. Heel wat cafés en restaurants zijn echter te klein om een rendabele capaciteit mogelijk te maken. Als compensatie gaf het stadsbestuur van Zottegem de toestemming om de terrassen uit te breiden en werd de terrasbelasting voor dit jaar kwijtgescholden.

Samuel Paul
Samuel Paul licht toe: “Het is nog niet zeker of de coronamaatregelen tot het voorjaar van 2021 verlengd zullen worden, maar we moeten daar wel op voorbereid zijn. Daarom is het een goed idee om de afspraken met de Zottegemse horeca over de terrasuitbreidingen ook te laten doorlopen. Zo geven we de horeca de kans om de schade die ze tijdens de lockdown hebben geleden, enigszins te recupereren.”
 

Het voorstel tot verlenging van de terrasmaatregelen impliceert ook dat rekening wordt houden met de specifieke noden die zich stellen en dat er bijzondere aandacht gaat naar inrichting en de netheid van de terrassen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is