N-VA Zottegem bekommerd om toekomst Zottegemse imkers

Op 24 maart 2024
Peter Lagaert met imkers

Imkers verloren deze winter tussen de 50 % tot 75% van hun bijenvolkeren. Het leven van onze honingbijen is in gevaar. In Zottegem zijn Bruno Van Crombrugge en Evert Everaert uit Velzeke bijvoorbeeld 5 van hun 10 bijenvolkeren kwijt. Een van de oorzaken is de groeiende ravage die de Aziatische hoornaar jaar na jaar aanricht bij imkers. N-VA Zottegem vraagt daarom bij monde van fractieleider Peter Lagaert aan het Zottegems stadsbestuur om bijkomende aandacht te besteden aan deze problematiek. Honingbijen zijn immers cruciaal voor onze voedselproductie via de bevruchting van planten en bomen.

Een precieze oorzaak van de bijensterfte is moeilijk te achterhalen. “We hebben het over het verdwijnsyndroom”, legt Bruno uit. Dat betekent dat er veel symptomen zijn, maar geen eenduidige oorzaak. “Eén dader is de varroamijt die parasiteert in de bijen , andere zijn het gebruik van sproeimiddelen, maar ook de achteruitgang van het biotoop waarin de bijen gedijen. De voorbije jaren zijn wel acties ondernomen om meer voorjaarsbloemen te hebben, maar vanaf juni zijn er nog nauwelijks bloemen te zien. We hebben dus ook zomerbloeiers nodig” vervolgt Bruno.

“De laatste jaren kregen de bijen echter te maken met een nieuwe vijand: de Aziatische hoornaar. Die dringt honingbijenkasten binnen en rooft ze soms volledig leeg. Bovendien zorgt hun aanwezigheid voor veel stress bij het bijenvolk. Aziatische hoornaars maken een klein primair nest in de lente en een groot secundair nest vanaf de zomer. In 70% van de gevallen verhuist de kolonie van het primair naar een secundair nest.“ valt Evert in.

Onze honingbijen kunnen zich echter niet verweren tegen deze invasieve Aziatische exoot De enige manier om de opmars van de Aziatische hoornaar effectief te vertragen is door de vernietiging van de nesten. Om een nest te verwijderen, kan een beroep worden gedaan op de brandweer of gespecialiseerde bestrijders.

N-VA Zottegem heeft hierover op de laatste gemeenteraad enkele vragen gesteld aan burgemeester Evelien De Both en bevoegd schepen Leen Goossens. ”Zo vragen we om duidelijkheid  te scheppen over het feit  dat de stad tussenkomt in de kosten van de brandweer voor de verdelging van alle primaire nesten van de Aziatische hoornaar die worden gemeld en niet enkel deze die een direct risico of hinder voor de mens opleveren. De informatie op de webstek van de brandweer schept hierover nu geen duidelijkheid.” aldus Peter Lagaert namens de N-VA fractie.

”Verder willen we graag meer duidelijkheid over de instantie die deze zomer zal instaan voor het verdelgen van de secundaire nesten, nu de vzw Rato dit in de toekomst blijkbaar niet meer zal doen. Ten slotte hebben we aan de schepen gevraagd naar de initiatieven die de stad van plan is te ondernemen  om actief bij te dragen tot het informeren en sensibiliseren van de Zottegemnaren over de problematiek van de Aziatische hoornaar (vb. herkenning van de Aziatische hoornaar, impact voor de bijen, meldingen aan VespaWatch, verdelging) en hierover breed te communiceren. We beseffen het misschien niet, maar de bijenproblematiek belangt ons allen zeer sterk aan”, besluit Peter.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is