N-VA-ZAP wil meer Zottegemse ouderen op het web

Op 17 november 2016, over deze onderwerpen: OCMW Zottegem, Senioren

Op de volgende OCMW-raad zal Rik Vandeputte (N-VA-ZAP) een voorstel indienen om meer Zottegemse senioren op internet te krijgen. Hij stelt voor om lessen sociale media in te richten en computermateriaal ter beschikking te stellen. “Zo willen we vereenzaming tegengaan”, zegt Vandeputte.

Het is een jammerlijke vaststelling dat veel ouderlingen in onze maatschappij de weg naar het wereldwijde web en in het bijzonder de sociale media nog niet volledig gevonden hebben. Dat gaat vooral op voor senioren die nog thuis wonen, maar evenzeer voor zij die in een rust- en verzorgingstehuis of serviceflats resideren. Dat kan leiden tot vereenzaming in een wereld die alsmaar meer via digitale weg verloopt. De strijd tegen sociaal isolement wordt vandaag al gevoerd door de animatoren en allerhande evenementen die binnen het WZC op poten worden gezet.

OCMW-raadslid Rik Vandeputte ziet hier een mooie toevoeging bij: “Onlangs zijn in het Lokaal DienstenCentrum een aantal cursussen Digihulp gestart waar men leert werken met smartphone, tablet of computer. Daarbij aansluitend zou een cursus sociale media kunnen gegeven worden waarbij de bewoners een leidraad wordt aangereikt om e-mails, facebook, twitter, e.d. te gebruiken.”

De oudere kan zo op zoek gaan naar vrienden en familie die hij of zij op deze manier frequenter op digitale wijze kan ontmoeten. Om dit alles mogelijk te maken, kan het OCMW een aantal laptops, pc’s of tablets voorzien voor de bewoners van het WZC. Deze kunnen ofwel gratis ter beschikking gesteld worden, ofwel tegen een billijke vergoeding, zodat ook mensen die zelf geen laptop, pc of tablet hebben toch de stap naar het web kunnen zetten en actief contacten kunnen onderhouden.

Want wie kent niet het voorbeeld van oma of opa die via Facebook met de kleinkinderen in contact kan blijven? Voor grootouders is dat de ideale manier om nog wat betrokken te worden. En voor kleinkinderen is het fantastisch om via de hen vertrouwde middelen contact te houden met grootouders. Dit kan van beide kanten alleen maar het contact vergroten.

Mits een kleine inspanning van het OCMW kunnen we voor onze bewoners dus een wereld van verschil maken. We moeten alle middelen voorhanden gebruiken om ouderen uit hun isolement te halen, ook binnen ons woonzorgcentrum”, besluit Rik Vandeputte.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is