N-VA – ZAP wil de European Disability Card in Zottegem

Op 14 november 2017, over deze onderwerpen: Toegankelijkheid

De European Disability Card is voor personen met een handicap een bewijsstuk om aan te tonen dat ze in België erkend zijn als persoon met een handicap. De kaart werd in België ingevoerd, dankzij een samenwerking tussen de vijf Belgische instellingen, die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap.  Rik Vandeputte (N-VA – ZAP) wil dan ook dat het gemeentebestuur op de kar springt om ook Zottegem te laten aansluiten bij dit project.

De kaart werd ontwikkeld op vraag van personen met een handicap en de verenigingen die hen vertegenwoordigen, en ligt geheel in lijn met een initiatief van de Europese Commissie, die inmiddels de lancering van de kaart mee financierde, middels een subsidie voor België van € 170,169,26.

Naast België, werkten zeven andere EU-landen (Malta, Finland, Italië, Cyprus, Estland, Slovenië en Roemenië) mee aan de ontwikkeling van dit concept. Het is een evolutief proces en dus de bedoeling dat er nog bijkomend landen zullen aansluiten. De kaart moet dus tevens bijdragen tot een inclusiever Europa.”, stelt Vandeputte.

Eind 2016 ondertekenden federaal Staatssecretaris Elke Sleurs, Vlaams Minister Jo van Deurzen, Waals Minister Maxime Prevot, Brussels Minister Céline Fremault en minister van de Duitstalige Gemeenschap Antonios Antoniadis het protocolakkoord dat de creatie van de European Disability Card in België opstartte. 

Stad Zottegem kan partner worden in dit project.  Het betekent simpelweg dat ze kenbaar maakt dat de kaart binnen de stadsdiensten voor cultuur, sport, vrijetijdsbesteding en bij evenementen wordt aanvaard. Dit zal vervolgens gebeuren via de geijkte kanalen van onze stad (website stad Zottegem, het stedelijk infoblad, via reclame, flyers, etc.).”, aldus Rik Vandeputte.

“Onze stad verleent diensten op het vlak van cultuur, sport en vrijetijdsbesteding.  Deze diensten kunnen gekoppeld worden aan de European Disability Card zodat de toegankelijkheid tot de Zottegemse sport, cultuur en vrijetijdsbesteding voor personen met een handicap wordt bevorderd.”, gaat Vandeputte verder.

Niet alleen lokale besturen kunnen aansluiten bij dit project.  Ook lokale ondernemingen kunnen zich op deze manier profileren.

Lokale ondernemingen in de sfeer van sport, vrije tijd en cultuur kunnen eveneens voordelen toekennen op basis van deze kaart.  Samen maken stad Zottegem en de lokale ondernemingen de toegankelijkheid tot vele evenementen nog makkelijker voor personen met een handicap.”, besluit Vandeputte.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is