N-VA-ZAP rakelt mantelzorgpremie op

Op 5 september 2016, over deze onderwerpen: Mantelzorg, OCMW Zottegem

Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn (N-VA) opvroeg, blijkt dat drie op vier Vlaamse gemeenten een mantelzorgpremie uitkeert. Zottegem hoort daar niet bij. Nochtans was N-VA-ZAP vorig jaar al vragende partij om dergelijke premie in te voeren. “Burgemeester De Potter gaf toen aan dat hij dit jaar de haalbaarheid ervan wou bekijken. We zijn benieuwd naar de bevindingen”, zegt raadslid Cynthia Van den Steen.

OCMW-raadslid Rik Vandeputte (N-VA-ZAP) en gemeenteraadslid Cynthia van den Steen (N-VA-ZAP) lanceerden vorig jaar het voorstel om de vele vrijwilligers die mantelzorg verlenen in onze stad een duwtje in de rug te geven en een blijk van waardering te schenken. Een mantelzorger is een partner, familielid, buur of kennis die op regelmatige en vrijwillige basis zorg verleent aan een langdurig zorgbehoevende persoon. Er zijn er momenteel 600.000 in Vlaanderen.

De gemeentelijke mantelzorgpremie is een maandelijks of jaarlijks bedrag dat de lokale besturen aan de gekende mantelzorgers in de eigen gemeente toekennen. Uit de cijfers van Persyn blijkt dat vandaag in 221 Vlaamse gemeenten mantelzorgers aanspraak kunnen maken op een mantelzorgpremie. De premie bedraagt gemiddeld € 20,48 per maand. In Oost-Vlaanderen hebben momenteel 43 op 65 gemeenten een mantelzorgpremie (66,2%).

Vorig jaar ging het nog om 80%. Om budgettaire redenen zien we dat gemeenten de premies afbouwen. Als N-VA-ZAP betreuren we dit, gezien het belangrijk symbolisch belang van het bedrag. Ook moeten we beseffen dat mantelzorgers zorgbehoevenden de mogelijkheid bieden om langer thuis te wonen, met als gevolg uitgespaarde kosten van een opname in een woon- en zorgcentrum. Maar dat staat natuurlijk niet letterlijk in de begroting”, schetst Rik Vandeputte de situatie.

In april vorig jaar deed N-VA-ZAP een voorstel op de gemeenteraad om een maandelijkse mantelzorgpremie in te voeren als vorm van waardering. Binnen de budgettaire mogelijkheden moeten we bekijken wat mogelijk is. Daarom brengen we de kwestie opnieuw ter sprake op de gemeenteraad van september.

Een mantelzorgpremie was één van de verkiezingsbeloften van CD&V. De burgemeester gaf vorig jaar aan dat men ging bekijken of er dit jaar ruimte is voor een premie. We zijn benieuwd naar de vaststellingen en leggen opnieuw ons voorstel op tafel“, besluit Cynthia Van den Steen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is