N-VA-ZAP gewonnen voor krotbelasting

Op 16 november 2017, over deze onderwerpen: Patrimonium

Op de gemeenteraad maandag doet N-VA-ZAP navraag of de meerderheid intenties heeft om een krotbelasting in te voeren in Zottegem. “Het is een goed instrument om verloederde huizen uit het straatbeeld te krijgen. Bovendien kan het een wake-up call zijn voor de stad om zelf haar patrimonium op punt te houden”, stelt fractieleider Matthias Diependaele.

Niets zo vervelend als leegstaande of verwaarloosde gebouwen in het straatbeeld. Inwoners en bezoekers van de stad zijn hier terecht heel gevoelig aan. In tijden van woningnood en schaarste in ruimte om te ondernemen, kunnen we het ons bovendien niet permitteren om gebouwen te laten verkommeren of niet in te vullen naar functie. Eind vorig jaar zouden er in Vlaanderen 23.417 leegstaande gebouwen en 813 verwaarloosde en onbewoonbare gebouwen geweest zijn.

Sinds 2010 kregen lokale besturen stelselmatig meer instrumenten in handen om dat probleem aan te pakken. Eerst werden ze bevoegd voor de leegstandtaks. In Zottegem werd zo’n taks in dat jaar effectief ingevoerd. In januari van dit jaar stond de Vlaamse overheid haar bevoegdheid om de ‘heffing op ongeschikte en onbewoonbare woningen’ te innen, eveneens af aan de gemeenten. Die kunnen nu een beleid op maat uittekenen. Zo’n 68 besturen zouden dat intussen gedaan hebben. Voor de inventarisatie kunnen lokale overheden nog steeds beroep doen op de Vlaamse overheid.

De krotbelasting is gericht op ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen of gebouwen, die daarom niet per se leeg hoeven te staan. De taks wil een impuls zijn aan eigenaars om hun patrimonium in goede staat te houden. Het opleggen van een krotbelasting is dan ook een laatste stap om tot renovatie te komen. Eigenaars krijgen immers een jaar de tijd om zich in regel te stellen in het geval er bouwvalligheid of onbewoonbaarheid wordt vastgesteld.

“We willen dat het stadsbestuur dit instrument aangrijpt om de strijd tegen een verloederd straatbeeld verder aan te gaan. Met de krotbelasting moet de stad bovendien tonen dat ze zélf het goede voorbeeld geeft. Troosteloze gebouwen zoals in de Trapstraat moeten dringend opgekalfaterd worden”, besluit Diependaele. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is