N-VA steunt dringende herinrichting N42

Op 9 september 2020
Evert De Smet

De herinrichting van de N42 biedt formidabele opportuniteiten en zal zorgen voor de ontsluiting van een groot deel van Zuid-Oost-Vlaanderen. Zowel N-VA Zottegem als N-VA Oosterzele steunen dit project ten volle. Ze zijn dan ook verontwaardigd dat Groen Oosterzele de herinrichting in twijfel trekt. 

 

Minimale impact op natuur en landbouw

De herinrichting van de N42 is een dossier dat al heel lang op de tafel ligt. Met dat project streeft de Vlaamse Regering naar een vlotte en veilige doorstroming voor het verkeer. Daarbij houdt ze rekening met alle vervoersmodi: voetgangers, fietsers en motorvoertuigen. Het is een ingrijpend en bijzonder positief plan voor onze streek, vooral ook omdat over het hele projectgebied de geluidsimpact en de impact op het landschap, de natuur en de landbouw minimaal zullen zijn. Aangezien de nieuwe N42 langs het bestaande traject blijft lopen, blijft het uitzicht van een open en groen landschap behouden.
 

Verdere ontsluiting van Zuid-Oost-Vlaanderen

De enorme inspanningen van de lokale besturen en de Vlaamse overheid staan in schril contrast met de destructieve houding van sommige lokale partijafdelingen.

“Dat dit proejct vanuit bepaalde hoek megalomaan wordt genoemd, is onverantwoord en lichtzinnig”, stelt Evert De Smet, N-VA-schepen van Mobiliteit in Zottegem. “De nieuwe N42 biedt formidabele opportuniteiten en zal een groot deel van Zuid-Oost-Vlaanderen verder ontsluiten. Een regio die echt nood heeft aan zuurstof, wat ook de lokale economie zal doen opleven. Steden en gemeenten als Oosterzele, Zottegem, Brakel, Lierde en Geraardsbergen krijgen na decennia van stilstand eindelijk een faire kans op ontplooiing.”

Kortom, N-VA Zottegem en Oosterzele staan pal achter het voorstel. Ze zullen dat ook zo signaleren aan de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters en aan de hele Vlaamse Regering. Ze rekenen erop dat alle andere partijen hetzelfde signaal aan de minister geven. "Het is alleen door schouder aan schouder aan dit project te werken dat er eindelijk schot in de zaak kan komen", besluit Evert De Smet.
 

Wat houdt de herinrichting in?

De N42 wordt omgevormd tot een primaire weg. Primaire wegen zijn volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 'wegen met een verzamelfunctie op Vlaams niveau.' Concreet betekent dit dat er naar een strikte scheiding van voetgangers en fietsers enerzijds en motorvoertuigen anderzijds gestreefd wordt. Ook het lokaal en doorgaand verkeer moet daarbij van elkaar gescheiden.

Doel is een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. In de praktijk wil men dat realiseren door in beide rijrichtingen dubbele rijstroken aan te leggen, die met betonnen stootbermen gescheiden worden. Tegelijk wordt ook het aantal rechtstreekse toegangen tot de N42 beperkt. Ook voor voetgangers en fietsers worden belangrijke verbeteringen voorzien.

Ter hoogte van de Gijzenzelestraat zal de N42 in een tunnel verder lopen, daarboven komt een rotonde. Het verkeer vanuit Gijzenzele zal hier de N42 kunnen oprijden. Vanuit de Ankerwijk zal de rotonde alleen nog toegankelijk zijn voor de Lijnbus en het landbouwverkeer. Boven de rotonde zorgt een fietsersbrug voor een veilige oversteek voor fietsers.

Bovenden komt er een nieuwe carpoolparking aan de Gijzenzelestraat, goed voor170 auto’s, en komt er ook een nieuwe fietsenstalling.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is