Meer visie nodig voor vlotter verkeer

Op 21 september 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkiezingen 2018

Met mondjesmaat werden de voorbije legislatuur de verkeersproblemen aangepakt. Maar het idee leeft dat een uitgewerkt mobiliteitsplan ontbreekt. Dat ontkent schepen van Mobiliteit Peter Vansintjan (CD&V) met klem. "Het bestaande mobiliteitsplan wordt momenteel net herzien om rekening te kunnen houden met de toenemende verkeersdrukte."

Mobiliteit is de laatste jaren één van de grootste kopzorgen van de Zottegemse inwoners. “Maar toch maakte het stadsbestuur hier geen prioriteit van”, vindt Matthias Diependaele (N-VA). “Al van in het begin van de legislatuur vragen wij om een omvattend mobiliteitsplan uit te werken. Maar om één of andere duistere reden gebeurt dit niet. Keer op keer gebeuren er kleine ingrepen, waarbij het grotere plaatje wordt vergeten. De slechte doorstroming van het verkeer op de hoofdwegen zorgt voor sluipverkeer in het centrum, wat op zijn beurt de leefbaarheid van de woonwijken aantast. Daarom moeten we de wegennetwerken en de verkeersstromen in kaart brengen en actualiseren om gericht in te grijpen op de pijnpunten. Het doorgaand verkeer in het centrum en het lusverkeer rond Bevegem moet vlotter verlopen.”

Ook Groen pleit al heel lang voor een vernieuwd mobiliteitsplan. “Na jarenlang aandringen is op 6 september besloten het sterk verouderde mobiliteitsplan integraal te vernieuwen. We zijn blij dat we het huidige bestuur na al die tijd hebben overtuigd. In bepaalde gevallen liggen hun eigen beslissingen mee aan de oorzaak van verkeersproblemen. Eén voorbeeld is de bouwvergunning voor de uitbreiding van Z-park. De goedkeuring van het stadsbestuur leidt tot zeer gevaarlijke situaties in de Langestraat”, zegt Heidi Schuddinck.

Volgens Open Vld is het stadsbestuur op zoek gegaan naar enkele ‘quick wins’ voor de mobiliteit. “Dat was absoluut nodig en heeft mooie realisaties, zoals het octopusplan, voortgebracht. Maar de ingrepen zorgden telkens voor een oplossing op korte termijn, zodat de werken voor het einde van de legislatuur klaar waren. Terwijl je in een domein als mobiliteit ook 20 jaar verder moet durven kijken als je als stad niet achterop wil geraken. Daar knelt het schoentje. De laatste jaren zijn er verschillende woonprojecten, zoals de Lelie, bijgekomen. Die projecten werden eerst ontwikkeld en pas als de verkeersproblemen zich manifesteerden werd gezocht naar oplossingen. Het is duidelijk dat je de zaken dient om te draaien en een mobiliteitsstudie moet uitvoeren vóór je aan het bouwen slaat”, stelt Lode Bruneel.

Sp.a is voorstander van een globaal mobiliteitsplan. “Hierin nemen we de bereikbaarheid van de stadskern en de totale verkeerscirculatie in onze stad op. We betrekken zowel niet alleen experten mobiliteit en duurzaamheid, maar ook de inwoners, de handelaars, schooldirecties en ouders. Het globaal mobiliteitsplan biedt een antwoord op een duurzame, veilige en leefbare mobiliteit en verkeer in onze stad dat voor iedereen werkt”, zegt Kurt De Loor. Mobiliteitsschepen Peter Vansintjan (CD&V) is het niet eens met de kritiek van de oppositiepartijen. “Wij hebben consequent gekozen voor de zwakke weggebruiker. Zo werd dankzij het snelheidsplan dat wij invoerden, 50 kilometer per uur de regel. Schoolomgevingen zijn veiliger gemaakt, fietspaden werden vernieuwd of aangelegd en in het centrum hebben we fietssuggestiestroken aangelegd. Ons stadscentrum is omgevormd tot woonerf en de wijk Bevegem kreeg enkele fietsstraten. Voor de herinrichting van de Langestraat, Tweekerkenstraat en de Provinciebaan zijn we afhankelijk van het Vlaams gewest”, reageert Vansintjan.

 

Bron: Het Laatste Nieuws/Vlaamse Ardennen, Vr. 21 Sep. 2018, Pagina 20

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is