Geluidsoverlast Europaweg in najaar aangepakt

Op 17 mei 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Uit een parlementaire vraag van Matthias Diependaele aan minister van mobiliteit Ben Weyts blijkt dat er dit najaar werk wordt gemaakt van de geluidsoverlast afkomstig van de Europaweg. Scheuren en oneffenheden in de asfalt zorgen voor storend verkeersgeluid ter hoogte van het kruispunt met de Buke. “In de herfst worden de grootste oneffenheden uitgevlakt, wat goed nieuws is voor de buurt”, weet Diependaele.

Nog in 2016 werd de asfaltlaag van de N42 Europaweg in Zottegem vernieuwd. Toch is er sprake van geluidsoverlast afkomstig van het voorbij razend verkeer, zeker in de wijken dicht tegen de baan aan het kruispunt met de Buke/Veldweg. Metingen uit 2017 bevestigen dit: de twee dichtste woningen in de Kleine Heidestraat laten een geluidsniveau van 68,7 en 69,9 dB(A) opmeten. Dat komt overeen met het constante geluid van een stofzuiger en is zonder meer als storend te beschouwen.

Bij de overige woningen van de eerstelijnsbebouwing schommelt het geluidsniveau tussen 60,5 en 64,4 dB(A), wat nog steeds significant is. De hoge waarden bij de twee dichtste huizen is te verklaren door een scheurtje in het wegdek ter hoogte van deze woningen. Dat veroorzaakt hinderlijke klop- en rammelgeluiden als voertuigen passeren, zeker als het om ongeladen vrachtwagens gaat.

“Voor de wijk is er goed nieuws: de grootste oneffenheden in de zone van de Kleine Heidestraat worden uitgevlakt door de grootste bulten af te frezen. Dat gebeurt in het najaar. Op middellange terwijl plant het Agentschap Wegen en Verkeer de volledige vernieuwing van de asfaltlaag tussen de kruispunten Buke en ’t Vosken”, besluit Matthias Diependaele.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is