G-sport aanbod coördineren en ondersteunen

Op 14 februari 2019, over deze onderwerpen: Sportinfrastructuur

G-sport – beweging en sport voor mensen met een beperking - zit ook in Zottegem in de lift. Vanuit verschillende sportclubs rijzen initiatieven, maar ook vragen over de opstart en omkadering van G-sport initiatieven. De stad Zottegem ziet een coördinerende rol weggelegd voor de eigen sportdienst, om enerzijds de sportclubs te begeleiden naar een volwaardige g-sport werking, en anderzijds het aanbod in Zottegem te bundelen en te promoten.

G-sport is sportbeleving in zijn puurste vorm,” vindt schepen van sport Brecht Cassiman (N-VA). “Ondanks de fysieke of psychische beperking, leren de g-sporters aan hun supporters een begeleiders dat niets onmogelijk is. Na jarenlang baanbrekend werk van Psylos Sint-Franciscus in Velzeke, kon de Zottegemnaar al kennismaken met succesvolle initiatieven als G-dansen bij vzw De Dansstudio en G-voetbal bij KSV Sottegem.”

De groeiende aandacht voor G-sport vraagt echter om een bredere omkadering. “Uit onze lopende overlegronde met de sportclubs, blijkt dat de interesse in G-sport initiatieven aanwezig is, maar dat men vaak niet goed weet hoe er aan te beginnen. De stad heeft hierin een dubbele opdracht” meent Brecht Cassiman. “In samenspraak met G-sport Vlaanderen zal de stad voor de start van het nieuwe schooljaar initiatieven nemen om infosessies in te richten voor de Zottegemse sportclubs. Ook interne opleidingen binnen de sportdienst zijn noodzakelijk, willen we onze clubs ondersteunen in de opstart en uitwerking van een G-sport traject. Naast de begeleiding en ondersteuning, dient de stad ook een coördinerende rol op te nemen: “Het is aan ons om de initiatieven in G-sport overzichtelijk te communiceren, zodat het voor de Zottegemnaren duidelijk is waar en wanneer men voor G-sport in eigen stad terecht kan,” stelt Cassiman. “Bovendien verdient G-sport een belangrijker aandeel in het nog te herzien subsidiereglement voor onze sportclubs.

Om deze ambitie meteen kracht bij te zetten, zet de sportdienst tijdens het jaarlijks sportgala op vrijdag 1 maart, de G-ploeg van KSV Sottegem in de schijnwerpers, als laureaat voor G-sport initiatief in Zottegem. Het voltallig schepencollege bindt zelf ook de sportschoenen aan: op zaterdag 23 maart kijken zij de G-ploeg van KSV in de ogen voor een vriendschappelijke wedstrijd, ter promotie van G-sport in Zottegem.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is