Ereschepen met reukje aan

Op 22 maart 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

De gemeenteraad van Zottegem heeft aan Dirk Van Herzeele de titel van ereschepen toegekend. Daar zit een serieus reukje aan, want in het dossier ontbreekt de vermelding van de tuchtmaatregelen die Van Herzeele opgelegd kreeg toen hij nog advocaat was aan de balie van Oudenaarde. “Dat ging om een onbenulligheid”, reageert de ereschepen.

De titel van ereschepen wordt doorgaans zonder al te veel problemen door een voltallige gemeenteraad goedgekeurd. In Zottegem dachten oppositiepartijen Open Vld en N-VA/ZAP echter anders over de toekenning van de titel aan Dirk Van Herzeele. “Niet alle vereiste stukken zitten in het dossier. Zo ontbreekt het attest van goed gedrag en zeden. Volgens de wet moeten ook de tuchtmaatregelen waaraan de voorgedragen ereschepen in het verleden werd onderworpen, in het dossier zitten. Ook dat stuk ontbreekt. En zoals iedereen wel weet, heeft Van Herzeele ooit eens een sanctie gekregen toen hij nog advocaat was aan de balie van Oudenaarde. Het ging toen om oneerbare praktijken waarover we niet verder gaan uitwijden”, klonk het bij de oppositie.

N-VA/ZAP had nog een andere reden om zich te onthouden bij de stemming. “Iemand die ons in het verleden openlijk heeft uitgescholden voor nazi’s en fascisten, zijn voordracht kunnen wij niet steunen”, reageerde Matthias Diependaele.

De raadsleden van meerderheidspartijen sp.a, waarvoor Van Herzeele 12 jaar als schepen zeltelde, en CD&V schoven wat onwennig heen en weer in hun stoel. Burgemeester Jenne De Potter (CD&V) richtte zich dan tot Kurt Broeckaert, fractievoorzitter bij sp.a, om meer uitleg te verschaffen. “Waarschijnlijk een vergetelheid, maar dat attest van goed gedrag en zeden zit wel degelijk in het dossier. We zullen dat morgen overmaken aan de oppositie”, beloofde Broeckaert. Dat gebeurde ook gisteren al, maar van het attest met de tuchtmaatregel ontbreekt nog steeds elk spoor.

Wat Van Herzeele als advocaat had mispeuterd, wilde niemand zeggen maar in de wandelgangen viel te horen dat het met het aannemen van smeergeld en het genieten van een bepaalde dienstverlening te maken zou hebben. De stafhouder van de balie van Oudenaarde wilde enkel bevestigen dat Dirk Van Herzeele sinds 2011 ontslag had genomen.

 

Gestopt

Maar volgens toenmalig advocaat Van Herzeele was dat om een totaal andere reden. “Smeergeld? Wat een onnozelaars zijn dat! Als men dat tijdens de openbare zitting geïnsinueerd heeft, dien ik een klacht in wegens laster en eerroof”, reageert Dirk Van Herzeele (58). “Ik heb een tuchtstraf gekregen begin jaren 90, maar dat had helemaal niets met het aanvaarden van smeergeld te maken. Het ging eerder om een kleinigheid. Als ik me goed herinner, had ik een stuk voorgelegd dat niet mocht of waar de tegenpartij niet mee akkoord ging. De tuchtstraf werd trouwens opgelegd in de kerstvakantie, zodat ik er geen last van zou ondervinden. ‘Op die manier kun je gaan skiën’, werd mij toen gezegd. Al kwam het voor mij vooral van pas om carnaval te vieren. Nadien heb ik nog lang voortgedaan als advocaat. Iets wat onmogelijk zou zijn geweest, mocht ik smeergeld hebben aanvaard. In zo’n geval is je carrière onmiddellijk voorbij. Ik ben gestopt in 2011 als advocaat, maar dat was eerder om medische reden. Ik geef daarnaast nog les en de twee combineren was te zwaar geworden. Meer dan 70 per uur werken per week, dat hou je niet vol tot aan je pensioen.”

Dirk Van Herzeele heeft uiteindelijk zijn eretitel gekregen.

 

Bron: Het Laatste Nieuws/Vlaamse Ardennen, Wo. 22 Mar. 2017, Pagina 15

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is