Egmontkoepel maakt crypte toegankelijker voor iedereen

Op 13 april 2017, over deze onderwerpen: Middenstand, Toegankelijkheid

Oppositiepartij N-VA/ZAP vraagt het stadsbestuur om een toegankelijkheidsprijs in te voeren. Een eerdere oproep leverde echter geen kandidaten op. De eerste prijs zou alvast de Egmontkoepel kunnen zijn.

De stad werkt aan optimale toegankelijkheid. Een voorbeeld daarvan is de Egmontkoepel. De Egmontkoepel maakt de crypte van Egmont, onder de kerk, een stuk toegankelijker. In de crypte kunnen nauwelijks twee mensen binnen. De rest moet buiten wachten.

Met de aangebouwde koepel wordt het mogelijk dat groepen overdekt kunnen wachten om de crypte te bezoeken. De toegang tot de koepel wordt vergemakkelijkt met een hellend vlak. De koepel is pas afgewerkt en moet nog ingericht worden. De ledverlichting werd nog niet aangebracht. Ook bij de herinrichting van het stadscentrum en de bouw van het administratief centrum Sanitary werd maximaal rekening gehouden met de toegankelijkheid.

Het voorstel van N-VA/ZAP richt zich meer op handelaars. Een eerdere poging om een toegankelijkheidsprijs in te voeren, mislukte. De stedelijke adviesraad voor personen met een handicap wou in 2011 al aanpassingswerken in winkels bevorderen en schreef een toegankelijkheidsprijs voor handelszaken uit. Dat initiatief stierf een stille dood.

“In 2011, toen ik schepen van sociale zaken was, heeft het stadsbestuur het idee van een toegankelijkheidsprijs voor handelaars gelanceerd en daarvoor een wedstrijd georganiseerd,” herinnert burgemeester Jenne De Potter zich.

“Daar waren toen van de zijde van de handelaars geen kandidaturen. In de raad voor personen met een handicap leeft nu wel het idee om, samen met de handelaars te werken aan toegankelijkheid. Niet met het vermanend vingertje, maar in constructief overleg. Voorstellen worden uitgewerkt door de raad.

“Ik stel vast dat heel wat handelaars al maximale inspanningen gedaan hebben om hun zaak zo maximaal mogelijk toegankelijk te maken voor personen met een rolstoel of kinderwagen.”

 

Nieuwe poging

N-VA/ZAP wil voor de prijs nu toch nog een nieuwe poging wagen. “Voor mensen met een beperking is het vaak nog een hele opdracht om een winkel of horecazaak te betreden,” vindt gemeenteraadslid Cynthia Van den Steen (N-VA/ZAP).

Bij onze middenstanders is er ook nood aan sensibilisering om inspanningen te leveren om de toegankelijkheid van hun panden te verbeteren. Daarom stellen we voor dat de stad jaarlijks een toegankelijkheidsprijs uitreikt als stimulans voor meer toegankelijke winkels en cafés. We stellen een geldprijs voor, samen met een plakkaat met vermelding ‘Meest toegankelijke zaak 2017’. Die kan dan aan de gevel bevestigd worden.”

 

Bron: Het Nieuwsblad/Regionaal: Vlaamse Ardennen - Gentse Rand, Do. 13 Apr. 2017, Pagina 5

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is