"Doe iets aan gevaarlijke speelpleinen"

Op 18 juli 2016, over deze onderwerpen: Jong N-VA Zottegem, Speelpleinen

Het zit er bovenarms op in Zottegem tussen N-VA en jeugdschepen Sandra De Roeck. Oorzaak van de twist: de speelpleintjes. Die liggen er volgens N-VA nog altijd slordig en soms zelfs gevaarlijk bij. “Spijkers op laag water”, vindt de schepen. “Onze speelpleinen zijn na een anonieme klacht doorgelicht én goedgekeurd.”

Drie maanden nadat we de toestand van de speelpleinen hebben aangeklaagd, is er ondanks beloften van de schepen amper iets veranderd”, vindt Joke Rossel van Jong N-VA. “Vuilnisbakken waar roestige spijkers uit staken, zouden volgens de schepen direct verwijderd worden. Op het speelpleintje in de Grotenbergestraat zijn die inderdaad vervangen door nieuwe vuilnisbakken. Maar steek je er de straat over, dan zie je nog altijd zo’n ‘spijkervuilnisbak’ staan”, vertelt ze.

 

Afval

Op het pleintje aan de Urnestraat ligt na drie maanden nog steeds huis- en houtafval. Daar staat zelfs niet eens een vuilnisbak. Op het pleintje aan de Weidestraat is de toestand zelfs verergerd: de omheining ligt tegen de grond, een verkeersbord ligt tussen het gras en het gras zelf staat een meter hoog. Uit de wip zijn beide stoeltjes afgebroken en steken spijkers uit het zitvlak. Op het pleintje in Oombergen is de open riolering nog altijd niet afgesloten en staan de petanquebanen nog altijd vol onkruid”, somt de voorzitter van Jong N-VA Zottegem de mankementen op.

 

”Gemiste kans”

Waarom weigert het stadsbestuur hier een prioriteit van te maken? Wij stellen ook serieuze vragen bij de communicatie van het stadsbestuur. Er kwamen beloftes dat ‘iemand er mee bezig was’. Dit is toch een gemiste kans, nu de zomer in het land is”, besluit de voorzitter van de oppositiepartij.

 

Werkgroep

Volgens jeugdschepen Sandra De Roeck (sp.a) zoekt Rossel spijkers op laag water. “Na de eerdere opmerkingen van de N-VA is er een anonieme klacht gekomen, waarna de overheidsdienst Kwaliteit en Veiligheid onze speelpleintjes heeft doorgelicht. De integrale conclusie van dat onderzoek was, dat al onze speelpleintjes meer dan voldeden aan de veiligheidseisen. De veiligheidsinspecteur begreep niet waar alle commotie vandaan kwam. In het dossier werden enkele kleine opmerkingen meegegeven zoals het onkruidvrij maken van de valzone Ten Berg, het zitje van de dubbele veerwip Weidestraat in de gaten houden en aan Hemelrijck en Urnenstraat rioolbuizen beter afschermen. “We hebben een werkgroep opgericht waarin jeugddienst, groendienst en openbare werken samenkomen om te kijken welke zaken op welke manier best worden aangepakt en welke prioriteit krijgen. Ze hebben een volledige planning uitgewerkt die de groendienst opvolgt. We hebben prioriteit gegeven aan Ten Berg en aan Hemelrijck, omdat we daar in het zomerverlof dagelijks heel veel kinderen over de vloer krijgen”, legt Sandra De Roeck uit.

 

Speelprikkels

Ze meldt dat de jeugddienst heeft ook een gemotiveerd heeft voorstel gedaan om bepaalde speelpleintjes anders in te richten, bepaalde op te doeken en een aantal ergens anders in te richten (in functie van nieuwe projecten, verkavelingen, speelprikkels, concentratie bepaalde doelgroepen). “Het schepencollege heeft dat voorstel al goedgekeurd. Natuurlijk moeten die voorstellen verder worden uitgewerkt en moeten we ook de haalbaarheid ervan onderzoeken. De speelpleinen aan de Weidestraat en de Urnestraat zijn opgenomen in het voorstel om ze op te doeken aangezien hier al jaren niet meer wordt gespeeld en er alternatieven in de buurt zijn of binnenkort zullen zijn.

 

Bron: Het Laatste Nieuws/Vlaamse Ardennen - 18 Jul. 2016, Pagina 15

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is