Denk mee over het nieuwe mobiliteitsplan van Zottegem

Op 14 november 2020, over deze onderwerpen: Mobiliteit
Evert De Smet en Brecht Cassiman

De stad Zottegem werkt aan een nieuwe mobiliteitsplan. De eerste oriëntatiefase is net achter de rug en de resultaten ervan kan je bekijken op www.zottegem.be/mobiliteitsplan. In de volgende fase, de opbouw van het plan, wordt de Zottegemnaar actief betrokken. Heb je ideeën of voorstellen voor een betere mobiliteit in onze stad? Neem dan deel aan de twee workshops van het stadsbestuur. De eerste vindt plaats op 7 december en zoomt in op de knelpunten die je ervaart en de kansen die je ziet om te remediëren.    
 

Nood aan nieuw mobiliteitsplan

Het vorige mobiliteitsplan dateert van 2012. Na een evaluatie van dat plan via de sneltoets bleek het niet meer actueel te zijn en besliste het stadsbestuur om het volledig te vernieuwen. Eerder dit jaar werd een samenwerking met studiebureau Arcadis opgestart. In de eerste fase, de oriëntatiefase, werd de huidige situatie geïnventariseerd en werden er doelstellingen bepaald. De resultaten van deze oriëntatiefase worden toegelicht in de oriëntatienota en samengevat in een video. Zo kom je te weten wat de doelstellingen zijn en welke zaken verder onderzocht zullen worden. 

Evert De Smet, schepen van Mobiliteit: “Een vernieuwd mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van een duurzaam mobiliteitsbeleid. Dat is een van onze topprioriteiten. Een duidelijke visie op mobiliteit is nodig om een vlotte doorstroming van het gemotoriseerde verkeer te combineren met een sterk fietsbeleid en meer ruimte voor voetgangers. Onze stad moet bereikbaar zijn maar vooral ook veilig, leefbaar en aangenaam voor iedereen.”
 

Ook jouw mening telt!

De planopbouwfase gaat nu van start en daarbij wil de stad de burger nauw betrekken aan de hand van twee workshops. In de eerste workshop op 7 december kan de Zottegemnaar knelpunten en kansen voor verbetering aangeven. Op basis van wat daar naar boven komt, wordt de inhoud van de tweede workshop bepaald en bekijkt het stadsbestuur welke oplossingen mogelijk zijn.

Inschrijven voor de eerste workshop tot en met 2 december via dit registratieformulier. Door de huidige coronamaatregelen vindt deze workshop online plaats.   

Inwoners die niet digitaal kunnen deelnemen aan de workshop, mogen contact opnemen met dienst Mobiliteit van de stad en zo hun inbreng delen: 

  • e-mail: mobiliteit [at] zottegem.be
  • Tel. 09 364 65 00, elke werkdag van 9 tot 12 uur
     

Inzetten op burgerparticipatie en digitalisering 

Het stadsbestuur doet voor het mobiliteitsplan voor het eerst een beroep op CitizenLab, een online platform voor burgerparticipatie. “We hopen hier in de toekomst nog meer gebruik van te maken,” verduidelijkt schepen van Communicatie Brecht Cassiman. “Burgerparticipatie en digitalisering gaan hand in hand anno 2020, en daar wil het stadsbestuur volop op inzetten. In die zin is het mobiliteitsplan ook een mooi proefproject om de burgers nog actiever en dichter te betrekken bij het beleid.”

"Het mobiliteitsplan kan maar een succes worden als er voldoende input is van de Zottegemnaar. Daarom een warme oproep om in te schrijven voor de eerste workshop en uw ideeën, bezorgdheden en suggesties te delen”, besluit Evert De Smet. 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is