Camera's lossen niet alles op

Op 27 september 2018, over deze onderwerpen: Veiligheid, Verkiezingen 2018

Niemand zal beweren dat Zottegem een onveilige stad is. Toch zijn er geregeld meldingen over agressie of overlast. Aan het station en in het centrum staan al camera’s. Maar hoe pakt de stad de overlast aan die buiten het oog van Big Brother valt? Zijn nog meer camera’s een oplossing?

Uit recente criminaliteitsstatistieken blijkt dat de cijfers voor de stad Zottegem duidelijk lager liggen dan in vergelijkbare steden en gemeenten. “Elk incident is er wel één te veel. We hebben dan ook hard ingezet op meer veiligheid, met de installatie van camera’s op de Markt en het Stationsplein. Die hebben hun nut al bewezen. Waar nodig zullen wij dit netwerk uitbreiden. We stellen ook voor om camera’s met automatische nummerplaatherkenning te plaatsen op toegangswegen. Verder blijf ik hameren op voldoende politie op straat, voldoende middelen voor politie, en is het belangrijk om ook de BIN-netwerken te gebruiken en om de sociale controle te verhogen. Agressie of overlast mogen we niet tolereren. De camera’s hebben trouwens hun nut al bewezen, want een aantal daders van vandalisme zijn al opgepakt”, zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

Meer controles

Ook voor coalitiepartner sp.a moet overlast aangepakt worden. “Sommige vormen van overlast zijn zelfs strafbaar en dan moet de politie optreden. Eigenlijk is het gewoon zaak om de controle op te voeren waar er overlast is en die consequent aan te pakken”, zegt Kurt De Loor.

Ondanks goede criminaliteitscijfers leeft er volgens N-VA toch een gevoel van onveiligheid. “Dat ligt voornamelijk aan de verloedering. Op heel wat plaatsen -vooral in ons centrum- staan de gebouwen er bouwvallig bij en is het openbaar domein niet netjes. Denk maar aan de Cantaert-site, de oude Crombé-gebouwen of zelfs het oud stadhuis en de gebouwen van de stad in de Trapstraat. Die laatste twee zijn echt een schande. Wij stellen dus in de eerste plaats voor om onze stad beter te onderhouden. Een propere en gezellige stad nodigt ook meer uit om er zorg voor te dragen en dat draagt bij tot een hoger veiligheidsgevoel”, zegt Matthias Diependaele die ijvert voor nog meer camera’s. “Zeker aan het kasteel en achter het station is er nog nood aan. In samenspraak met het gewest kan er ook gedacht worden aan ANPR-camera’s. Die zorgen voor een snellere opsporing van rondtrekkende bendes en hebben dus ook een ontradend effect. Daarnaast moet er volgens N-VA veel meer ingezet worden op GAS-boetes. Op dit moment worden er slechts een 30-tal per jaar uitgedeeld. Maar iedereen beseft wel dat deze vorm van boetes een snellere en betere oplossing zijn voor overlast en dus meer gebruikt moeten worden. Ieder moet zijn verantwoordelijkheid dragen in een samenleving”, vindt Matthias Diependaele.

Politie in straatbeeld

Open Vld en Groen zijn van mening dat camera’s een gevoel van veiligheid bieden, maar heel wat beperkingen hebben. “Zelfs met tientallen bijkomende camera’s zullen we nooit elke plek in de gaten kunnen houden. Wil je overlast en agressie aanpakken, dan heb je meer blauw nodig op straat. Een investering in de politie is de beste optie”, vindt Lode Bruneel. “Meer camera’s gaan het onveiligheidsgevoel niet wegwerken, ze kunnen agenten niet vervangen. We vinden dat de politie onvoldoende zichtbaar in het straatbeeld aanwezig is. De politie moet voor iedereen aanspreekbaar zijn. Agenten op de fiets of te voet helpen beter tegen overlast in buurten en parken. Wij zien ook een belangrijkere rol weggelegd voor wijkagenten”, vult Heidi Schuddinck aan.

 

Bron: Het Laatste Nieuws/Vlaamse Ardennen, Do. 27 Sep. 2018, Pagina 16

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is