Burgemeester De Both verzet zich tegen tolwegen

Op 26 februari 2024
Evelien De Both

Burgemeester Evelien De Both verzet zich tegen een kilometerheffing voor zwaar vrachtvervoer op de N42 en de N46. Volgens het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) komen beide gewestwegen op Zottegems grondgebied  in aanmerking voor kilometerheffing, in het kader van het aangepaste Vlaams Energie- en Klimaatplan. Burgemeester De Both vreest echter voor sluipverkeer op lokale wegen.

Het aangepaste Vlaams Energie- en Klimaatplan voorziet een uitbreiding van het wegennet waarop kilometerheffing voor zwaar vrachtvervoer van toepassing is. Die uitbreiding moet de modal shift – de verschuiving naar duurzamere manieren van goederentransport, zoals het spoor – bevorderen. In die uitbreiding zijn ook de N42 en de N46 op Zottegems grondgebied opgenomen. En dat is geen goede zaak, meent burgemeester Evelien De Both: “Als vrachtwagens binnenkort een kilometerheffing moeten betalen wanneer ze op de N42 of de N46 rijden, zullen ze snel sluiproutes langs lokale wegen vinden. Dat kan absoluut de bedoeling niet zijn.”

“Sluipverkeer langs lokale wegen is vandaag al een probleem”, vervolgt de burgemeester. “In het ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan Vlaamse Ardennen, waarvan zonet het openbaar onderzoek werd afgesloten, gingen we al op zoek naar oplossingen daarvoor. In dat plan werd de N42 aangeduid als aanrijroute binnen het vrachtroutenetwerk. Als daar nu een kilometerheffing wordt ingevoerd, zullen vrachtwagens zich via de kernen van Zottegem, Herzele, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem richting E40 begeven."

"Hoewel de N46 niet in het vrachtroutenetwerk is opgenomen, vind ik een kilometerheffing ook daar geen goed idee. De stap naar onze lokale wegen is immers erg makkelijk. We hopen dan ook dat het Departement MOW rekening houdt met onze opmerkingen en met het Regionaal Mobiliteitsplan dat we hebben voorgelegd. We moeten absoluut streven naar duurzaam transport, maar niet ten koste van onze lokale infrastructuur en leefbaarheid”, besluit Evelien kordaat. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is