Alle schoolomgevingen beter zichtbaar

Op 15 februari 2017, over deze onderwerpen: Gentse Steenweg, Mobiliteit, Veiligheid

Het stadsbestuur van Zottegem wil alle schoolomgevingen op het grondgebied accentueren en beter zichtbaar maken. De opdracht werd aan de ontwikkelingsmaatschappij Solva toevertrouwd. Dat zal 150.000 euro kosten.

“Het beter zichtbaar maken van de schoolomgevingen staat in het mobiliteitsplan en het meerjarenplan 2014-2019”, legt schepen van Verkeer Peter Vansintjan (CD&V) uit. “Met name het verhogen van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in en rond scholen krijgt onze bijzondere aandacht. Het aantal opties is beperkt aangezien de wegcode gerespecteerd moet worden. Evenwel blijken enkel verkeersborden en zelfs de geschilderde zone 30-borden op het wegdek niet afdoende om de schoolomgevingen af te bakenen van de omgeving.”

Enkele van de scholen liggen langs gewestwegen en daar moet het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zijn akkoord verlenen. “AWV heeft mondeling toegestemd om octopuspalen in Zottegem te gedogen. Maar enkel een octopuspaal plaatsen aan de ingang van de school is geen synoniem van een veilige schoolomgeving. Indien met het aanvullend straatmeubilair zoals paaltjes en beugels gewerkt wordt, kan de zone 30 aan een schoolomgeving zo ‘ingekleurd’ worden dat ze voor iedereen duidelijk zichtbaar is.”

Het uitwerken van een concept, het uittekenen van de verschillende ontwerpen op maat van elke schoolomgeving, de aankoop van het materiaal en de financiering van dit project loopt via Solva en zal 150.000 euro kosten. We hebben een eerste werkvergadering gehad met Solva. Die gaat nu een offerte uitwerken waarbij we als doel hebben alle schoolomgevingen duidelijker in beeld te brengen door palen en beugels te plaatsen. Het kiezen voor een globale aanpak waar ook de schoolbesturen bij betrokken worden.”

 

School Grotenberge

Volgens oppositiepartij N-VA/ZAP hangt de veiligheid van de schoolomgeving niet enkel af van de zichtbaarheid. “Ook de inrichting van de wegeninfrastructuur moet in orde zijn”, zegt Matthias Diependaele. “Daarvoor is de stad verantwoordelijk. Zo vragen we al geruime tijd om eindelijk werk te maken van de schoolomgeving van de school in Grotenberge.

Open VLD is tevreden dat het stadsbestuur blijft investeren in het veiliger maken van schoolomgevingen. “Aan veiligheid voor de schoolgaande jeugd wordt terecht prioritaire aandacht besteed”, prijst Bart Lateur.

“In deze legislatuur wordt daar werk van gemaakt. Vroeger was het beleid jarenlang ondermaats in Zottegem op dat vlak. Zeker in de donkere wintermaanden zal het Octopusmateriaal in het oog springen. De vrolijke kleuren slaan blijkbaar ook aan bij kinderen en scholen zelf, waardoor er vaak een extra stimulans ontstaat om meer rond verkeer te gaan werken. 150.000 euro is wel veel geld. Er wordt gelukkig ook geïnvesteerd in voetpadenpalen en beugels. Er kunnen ook Kiss & Go-borden komen.”

 

Bron: Het Nieuwsblad/Regionaal: Vlaamse Ardennen - Gentse Rand - 15 Feb. 2017, Pagina 1

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is