Stadsbestuur krijgt slecht rapport

Op 18 november 2015, over deze onderwerpen: Audit / doorlichting stadsbestuur

Na de audit over het OCMW bevestigt ook deze doorlichting dat het stadsbestuur ondermaats werkt en dat de Zottegemnaar niet de dienstverlening krijgt waarvoor het belastingen betaalt. "Het lezen van de audit gaf ons het gevoel dat we met een stadsbestuur zitten dat het bestuur van de stad eerder beschouwt als een hobby of interessante bijverdienste. De audit laat duidelijk verstaan dat elke professionele leiding van de stad ontbreekt. Naast de burgers zijn ook de medewerkers van de stad hiervan het slachtoffer. Het is ook voor het personeel niet aangenaam werken als elke vorm van professionele leiding ontbreekt. Het is duidelijk dat de stadsdiensten ook voor de huidige bestuursploeg geen prioriteit zijn en aan hun lot worden overgelaten. De Zottegemse sportclubs of andere verenigingen zijn waarschijnlijk beter georganiseerd dan het stadsbestuur dat bijna 300 mensen te werk stelt en heel wat belastinggeld door de vingers krijgt", zegt gemeenteraadslid Matthias Diependaele (N-VA-ZAP) scherp.

 

Subsidies

Er is ook sprake van vriendjespolitiek bij de aanwervingen. "Sommige personeelsleden, vooral dan familie van bestuurders of familie van partijgenoten van bestuurders, zijn niet volgens de gewenste procedure aangeworven. Daarnaast misloopt het stadsbestuur ook heel wat subsidies. Volgens de audit komt dat door een gebrekkige samenwerking van de diensten. Verder is er ook geen sprake van samenwerking tussen het OCMW en de stad. Dat is vooral een politiek probleem. Beide willen hun zin doen. Zoals onze stad ervoor staat, doet dit denken aan 'iedere haan zijn mesthoop'", aldus Diependaele.

 

Personeelsbeleid

Burgemeester Jenne De Potter (CD&V) is niet opgezet met de kritiek en had deze discussie liever in de gemeenteraad dan in de pers gevoerd. "Uiteraard gaan we de opmerkingen aanwenden om onze werking te verbeteren. Een aantal stappen hiervoor werden trouwens al gezet. De samenwerking tussen OCMW en stad wordt nog deze maand besproken en de verschillende diensten gaan tweewekelijks samenzitten. Wat personeelsbeleid betreft, hebben we reeds meermaals aangegeven dat er wel een duidelijke trendbreuk is en dit van bij aanvang van deze legislatuur. Alle aanwerving voor onbepaalde duur gebeuren via een externe procedure. Vandaag zijn er bijvoorbeeld procedures lopende voor de aanwerving van een psycholoog, cultuurfunctionaris en het aanleggen van een werfreserve voor poetsvrouwen en arbeiders. Die gebeuren allemaal via een extern selectiebureau. In tegenstelling tot N-VA/ZAP zien wij de audit als positief instrument om onze werking te verbeteren", reageert De Potter.

 

Bron: Het Laatste Nieuws/Vlaamse Ardennen, Wo. 18 Nov. 2015, Pagina 18

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is