Oppositie roept OCMW-raad samen

Op 27 november 2014

Oppositiepartijen Open Vld en N-VA-ZAP roepen op eigenhoutje de OCMW-raad samen op maandag 8 december 2014. Ze stelden een agenda op met drie punten. In de eerste plaats willen ze de OCMW-raad digitaliseren. Ten tweede willen ze een duidelijk standpunt van de OCMW-raad betreffende de pogingen van OCMW-voorzitter Kurt De Loor om de indexsprong te omzeilen voor het personeel van het OCMW. Ze doen meteen een voorstel om het geld van de indexsprong te gebruiken voor andere doeleinden. ‘Wij betreuren in de eerste plaats dat de geplande OCMW-raad van november werd afgelast bij een gebrek aan agendapunten’ stellen Dirk Minnaert (Open Vld) en Rik Vandeputte (N-VA-ZAP). ‘Wij hadden onze aanvullende punten namelijk al klaar. Vooral de discussie rond de indexsprong wilden wij op de agenda. Toen bleek dat de raad niet door ging, hebben we gezamenlijk beslist zelf de raad samen te roepen.’

Sinds 1 januari 2014 hebben OCMW-raadsleden het recht om de notulen van de vorige
vergadering en de dossiers die op de agenda van de raad staan, elektronisch op te vragen. In Zottegem krijgen ze enkel de agenda en het verslag van de vorige vergadering elektronisch. ‘Wij stellen daarom voor dat we ook de dossiers van de OCMW-raad vanaf 1 januari 2015 digitaal krijgen toegestuurd. We kunnen daarbij gebruik maken van het intranet van de stad zoals de gemeenteraadsleden. Indien dit voor bepaalde dossiers of stukken niet mogelijk is, dan wordt dit
uitdrukkelijk vermeld. De stukken blijven daarnaast ook nog op papier ter beschikking van de leden.’

De laatste weken voerde de OCMW-voorzitter een strijd via de pers met zijn coalitiepartner over het al dan niet toepassen van de indexsprong voor het personeel van het OCMW. ‘Open Vld en N-VA-ZAP waren van in het begin niet opgezet met die publiciteitsstunt.  Wij zullen het punt ook toevoegen aan de agenda van de volgende gemeenteraad. Maar we willen dat de OCMW-raad al een duidelijk standpunt in neemt. Wij stellen daarom voor dat de OCMW-raad beslist om het college van burgemeester en schepenen te adviseren om de nationale regels te respecteren en de indexsprong door te voeren. De wet verplicht lokale besturen daartoe. Wij adviseren ook dat wordt afgezien van iedere andere vorm van compensatie voor de indexsprong. Er komt geen 'indexbonus' om het bedrag dat de personeelsleden niet krijgen toch te geven. We rekenen daarbij op de steun van CD&V die op dezelfde lijn zit.’

Het geld van de indexsprong kunnen we gebruiken voor andere doeleinden. ‘We zouden het kunnen gebruiken om de verhoging van de ligdagprijs terug te draaien. Maar we kunnen er evengoed de mensen mee helpen die het nu moeilijk door de stijgende kosten voor de sociale dienst van het OCMW te financieren. De tendens van de voorbije jaren blijft namelijk aanhouden. Ons OCMW wordt geconfronteerd met jaarlijks sterk stijgende kosten voor de sociale dienst. Een voorzitter die er nooit in slaagt om binnen zijn budget te blijven en jaarlijks aanzienlijke tekorten veroorzaakt, kan dit bedrag beter aanwenden om eens een begroting in evenwicht te presenteren en een financiële buffer aan te leggen’ besluiten ze.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is