OCMW-voorzitter rijdt enkel voor eigen rekening

Op 29 oktober 2014

Open Vld en N-VA-ZAP zijn niet opgezet met de publiciteitsstunt van OCMW-voorzitter
Kurt De Loor (s.pa). Die wil de indexsprong aan zijn laars lappen in zijn OCMW.
‘Wij zullen het punt toevoegen aan de agenda van de volgende gemeenteraad’ stellen
fractieleiders Bart Lateur (Open Vld) en Matthias Diependaele (N-VA-ZAP). ‘Dit
is niet enkel deloyaal tegenover coalitiepartner CD&V, het is vooral niet
solidair ten opzichte van het gemeentepersoneel en de andere werknemers in onze
stad. Dit is enkel goed voor Kurt De Loor zelf. Om zich in de kijker te werken
en zijn tewerkstellingsbeleid te promoten op de kap van alle Zottegemenaren. Wij
opteren er liever voor de extra beleidsmarge van de indexsprong te gebruiken om
de slachtoffers van de financiële crisis te ondersteunen of om een financiële
buffer aan te leggen voor de toekomst.’

Deze actie heeft vooral een grote symbolische waarde. Het is niet enkel een mooi voorbeeld van
aankondigingspolitiek. Het is vooral een pleidooi voor de eigen kerk van het socialisme
in Zottegem. De Loor misbruikt het OCMW personeel om zichzelf in de kijker te werken. Hij weet heel goed dat zijn stunt onuitvoerbaar is. Maar ondertussen creëert hij wel verwachtingen bij het personeel. Enkel en alleen om wat media-aandacht te krijgen. Dit getuigt van bijzonder weinig respect voor zijn eigen personeel.

Wij klagen al langer aan dat de familie De Loor het OCMW en vroeger ook de stadsdiensten gebruiken om vriendjes aan een job te helpen. Een onafhankelijke studie sprak uitdrukkelijk van
‘vriendjespolitiek’. Een Belfius studie toont al lang aan dat Zottegem -inclusief het OCMW- veel te veel mensen te werk stelt. Spa met Kurt De Loor op kop volhardt in de boosheid. De lokale overheid is er in de eerste plaats om mensen te werk te stellen en de eigen partij te onderbouwen. Alle inwoners van Zottegem betalen de rekening.

Het geld van de indexsprong zouden we beter investeren in beter beleid. We kunnen er bijvoorbeeld de mensen mee helpen die het nu moeilijk hebben in deze economische tijden. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om de stijgende kosten voor de sociale dienst van het OCMW te financieren. Op de OCMW-raad van 23 oktober stond de jaarrekening van 2013 nog op de agenda. Daar stelden we langs de uitgavenzijde enkele kredietoverschrijdingen vast op het beleidsdomein Sociale Dienst. De belangrijkste tekorten merkten we net als in 2012 op waar de kosten voor leefloon en diverse financiële steun met 4,77 %  werden onderschat. Ten opzichte van het oorspronkelijke budget was er zelfs een onderraming van 19,06 %.

De tendens van de vorige jaren blijft hiermee aanhouden en ons OCMW wordt geconfronteerd met jaarlijks sterk stijgende kosten voor de sociale dienst. Een voorzitter die er nooit in slaagt
om binnen zijn budget te blijven en jaarlijks aanzienlijke tekorten veroorzaakt, kan dit bedrag beter aanwenden om eens een begroting in evenwicht te presenteren en een financiële buffer aan te leggen.

Bovendien stelt zich de vraag of ook het stadspersoneel hun index gaat krijgen? Is daar trouwens wel het geld voor? We hebben in 2013 nog 1 miljoen euro bespaard om de rekening op orde te krijgen. Als de indexsprong federaal wordt toegepast, zal dit bovendien aanleiding geven tot
minder inkomsten voor de stad. Op deze manier worden de stadsdiensten en hun personeel ook nog eens tegen elkaar opgezet. Net op het moment dat het stad en het OCMW verder moeten integreren. Dat is dan niet echt solidair t.o.v. het stadspersoneel. Maar ook niet t.o.v. alle andere werknemers. Zij zullen hun index namelijk niet krijgen. Niet sociaal voor een socialist.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is