Niet uitgevoerde werken kosten 181.000 euro

Op 21 november 2012

Zottegem De plannen om de Markt en de Stationsstraat te renoveren, zijn uitgemond in een geschil tussen de aannemer uit Zottegem en het stadsbestuur.

'De werken werden aan de aannemer toegewezen voor 1.250.000 euro', aldus Wim Rasschaert, raadsman van de stad. 'De opdracht werd echter na de gunning stopgezet. De aannemer diende daarop een schadeclaim in en ging over tot dagvaarding. De claim bedroeg 250.000 euro. We zijn toen onderhandelingen gestart. De aannemer heeft recht op een vergoeding want hij had kosten gemaakt voor de inrichting van de werf. We vonden de vordering wel wat overdreven en we onderhandelden tot we een lager bedrag hadden. Dat is nu gezakt tot 181.000 euro.'

De oppositie is vernietigend. 'Dat is een smak geld die nooit verloren was gegaan indien het dossier van in het begin goed aangepakt was', oordeelt Tom Carnewal (N-VA/ZAP). 'Het is geld waar de bevolking helemaal niets aan heeft. Bovendien zijn er nog meer kosten op komst want het hele project moet weer van vooraf aan beginnen.'

Carnewal wordt bijgetreden door Dino de Freyne (Open VLD). 'We vragen ons af wat de echte reden was van het afvoeren van de renovatie. Was het omdat de vergunningen nog niet binnen waren of wegens het protest van de middenstanders? Voor zo'n schadevergoeding heeft een jong gezin een woning. Dit is gemeenschapsgeld weggooien en de rekening presenteren aan de volgende beleidsploeg, van wie driekwart momenteel geen deel uitmaakt van de gemeenteraad. Zoiets valt onmogelijk uit te leggen aan de bevolking.'

Burgemeester Herman De Loor (SP.A) betreurt de gang van zaken. 'We hebben de werken uitgesteld omdat het advies van Monumenten en Landschappen bindend is. Het standbeeld van Egmont mag niet verplaatst worden. Ook de middenstanders zijn de aanstokers want zij zorgden ervoor dat het dossier niet vooruit ging. We hebben geprobeerd de aannemer in de wachtkamer te houden om de werken later uit te voeren. De aannemer wou niet eens met de stad overleggen over het uitstel maar is meteen met een procedure gestart.'

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is