N-VA Zottegem vraagt aanpak overlast Bevegem

Op 22 september 2011

Afsprakenkader met stadsbestuur en onderzoek naar alternatieve ontsluiting parking
Bevegemse vijvers.

Bevegem krijgt de laatste jaren steeds meer te maken met overlast. De voorbije zomer was er naast Rock Zottegem en de verschillende fuiven ook het Dance-D-Vision festival dat de
pijngrens van de buurtbewoners op de proef stelde. Niet enkel het lawaai, maar ook het
verkeer die deze evenementen met zich meebrengen zorgen voor heel wat ongenoegen bij de buurtbewoners. Daar bovenop komt nog eens dat veel pendelaars hun auto nu in Bevegem parkeren omdat de parking achter het station betalend is geworden.

Overeenkomst stad - bestuur

N-VA Zottegem vraagt dat de stad het initiatief neemt om met de buurtbewoners van
Bevegem een overeenkomst op te stellen. In die overeenkomst moeten afspraken gemaakt
worden rond de maatregelen die de stad neemt om die overlast zoveel als mogelijk in te
perken.

Matthias Diependaele (N-VA Vlaams Volksvertegenwoordiger): “Laat het duidelijk zijn dat
wij absoluut niet tegen het organiseren van fuiven en evenementen zijn. Zottegem moet
opnieuw een bruisende stad worden. Waar het goed is om te leven, te werken èn te feesten.
Maar op dit moment draagt Bevegem een erg groot deel van de lasten, terwijl iedereen in
Zottegem kan meegenieten van de lusten. Wij vinden enkel dat op dit moment de lasten erg
ongelijk verdeeld zijn.

In een dergelijke overeenkomst zouden dan afspraken kunnen worden gemaakt met de stad
over stewards die fuifgangers in bedwang kunnen houden. Er kunnen ook afspraken worden
gemaakt over de periodes waarin evenementen die veel overlast met zich meebrengen worden georganiseerd. Of over een verzekerde aanwezigheid van politie die het verkeer in de wijk kan temperen.

Matthias Diependaele: “Een dergelijke overeenkomst dient dan als contract tussen de stad en de buurt. Op die manier kunnen de buurtbewoners het stadsbestuur aan hun verplichtingen houden. Vandaag vallen de klachten nog veel te veel in dovemansoren. Uiteraard kan dit enkel werken als het stadsbestuur zich aan de gemaakte afspraken houdt. En we zien ook wel dat daar met het huidige bestuur het schoentje knelt…

Parking anders ontsluiten

Daarnaast stelt N-VA Zottegem ook voor om te onderzoeken of het mogelijk is om de parking
aan de Bevegemse vijvers langs een andere uitweg te ontsluiten.

Matthias Diependaele: “Op dit moment moet alle verkeer langs de trechter aan het
sportstadion. Wij denken dat er een mogelijkheid is om langs de gebouwen van het zwembad een nieuwe ontsluiting te voorzien die uitgeeft op een aan te leggen rondpunt op de Langestraat. Op die manier kan heel wat verkeersoverlast uit Bevegem worden geweerd.
Volgens ons is dat idee zeker de moeite waard om eens ernstig te onderzoeken.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is