N-VA – ZAP pleit voor ethische aanbestedingen

Op 20 mei 2015, over deze onderwerpen: Overheidsopdrachten

Een groot deel van de stadskernrenovatie wordt uitgevoerd met kasseien die uit India komen. Tijdens het voorbije weekend raakte bekend, door een onderzoek van de krant De Standaard, dat het bijna onvermijdelijk is dat deze kasseien gekapt werden door kinderen. Volgens N-VA – ZAP is dit onaanvaardbaar en moet het stadsbestuur maatregelen nemen om dit in de toekomst te vermijden.

Matthias Diependaele (fractieleider N-VA – ZAP): “Iedereen is het erover eens dat een overheid – ook een stadsbestuur – het goede voorbeeld moet geven en dat kinderarbeid waar ook ter wereld onaanvaardbaar is. Zeker als het stadsbestuur zich de titel van fairtrade gemeente wil aanmeten. De vraag is nu of het stadsbestuur er alles aan gedaan heeft om te vermijden dat ze samenwerken met een leverancier die producten levert waar kinderarbeid aan te pas kwam.”

N-VA – ZAP ondervroeg het stadsbestuur tijdens de gemeenteraad van afgelopen maandag op 2 heel concrete punten:

Wist het stadsbestuur dat er een kans was dat er kinderarbeid zou gebruikt worden voor de productie van de kasseistenen? In het najaar was er al heel wat te doen rond de vraag of die
stenen wel op tijd zouden geleverd worden. Toen gingen er blijkbaar ook al geruchten dat er kinderarbeid aan te pas zou komen. De vraag is nu of het stadsbestuur dit wist of rederlijkerwijs had moeten weten. Uit het antwoord van de bevoegde schepen leren we dat het stadsbestuur hier niet van wist.

Maar dat brengt ons bij de tweede vraag: of het stadsbestuur er alles aan doet om dit te vermijden? Door middel van de aanbesteding kan het stadsbestuur voorwaarden opleggen aan de aannemer wat betreft ethisch ondernemen.

Matthias Diependaele: “Wij vragen uitdrukkelijk dat hier in de toekomst meer aandacht aan besteed wordt. We verwachten niet dat zij ter plaatse zelf controles gaan uitvoeren. Maar er zijn voldoende instrumenten om dergelijke voorvallen te vermijden. Daarenboven zijn er heel wat verenigingen die terecht bijzondere aandacht besteden aan de problematiek van kinderarbeid
waar het stadsbestuur informatie kan opvragen. In Zottegem is er zelfs een vereniging die dit specifiek doet voor India.”

Het is niet de bedoeling om het stadsbestuur het bestaan van kinderarbeid te verwijten. Uiteraard niet. Maar N-VA – ZAP wil bij deze wel de oproep doen om in het kader van de aanbestedingen de juiste bepalingen op te nemen om als lokale overheid geen gebruik meer te maken van producten die op een maatschappelijk onverantwoorde manier tot stand kwamen.

 

Auteur(s):

Matthias Diependaele

Vlaams volksvertegenwoordiger

Fractieleider N-VA-ZAP

Contactinfo:

0486 44 00 97  |  Matthias.diependaele [at] n-va.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is