N-VA – ZAP: “eindelijk stadskernrenovatie”

Op 7 november 2013

Gisteravond stelde de meerderheid de plannen voor de stadskernrenovatie voor.  N-VA – ZAP aanhoorde met interesse, maar met kritische blik, de uiteenzetting over één van de grootste uitdagingen voor Zottegem voor deze legislatuur.

Fractieleider Matthias Diependaele: “De stadskernrenovatie kan op onze steun rekenen omdat ze broodnodig is om Zottegem terug aantrekkelijk te maken. Gisteren werd een aanvaardbaar plan voorgesteld, maar enkele kritische vragen dringen zich op. Vooral de timing blijft ons zorgen baren.

 

1.       Gebrekkige timing

Er heerst grote onduidelijkheid over de timing. In de pers werden door de schepenen al veel ballonnetjes opgelaten die even snel weer werden neergehaald. Ondertussen is min of meer duidelijk dat de start wordt verlegd naar einde 2014. N-VA – ZAP vraagt dringend duidelijkheid over de timing! Ook per fase. Winkeluitbaters willen weten wanneer ze precies onbereikbaar zullen zijn en hoe lang dat zal duren.

N-VA – ZAP hoopt dat de plannen snel effectief gerealiseerd worden, aangezien de stadskernrenovatie de belastingbetaler al handenvol geld gekost heeft aan studiebureaus en schadevergoedingen zonder dat er nog maar een spade in de grond is gestoken.

Daarenboven vraagt N-VA – ZAP begeleidende maatregelen om de handelaars tijdens de werken zo weinig mogelijk hinder te laten ondervinden. In de aanbesteding moet er zeker staan dat de aannemer de werken binnen een bepaalde termijn moet rond hebben.

 

2.       Uitstel Heldenlaan

N-VA – ZAP vindt het onaanvaardbaar dat de renovatie van de Heldenlaan en omgeving wordt doorgeschoven naar de volgende legislatuur. Dat toont aan dat er voor deze legislatuur buiten de voorgestelde werken niet meer geïnvesteerd zal worden in het stadscentrum. Nochtans had schepen Vansintjan op 15 mei nog gezegd in Het Laatste Nieuws: “dat de heldenlaan pas in de tweede helft van deze legislatuur aan bod komt, weet ook iedereen.”

Matthias Diependaele: “Er komt deze legislatuur dus geen volledige stadskernrenovatie! Straf om al in het eerste jaar van de bestuursperiode je prioritaire verkiezingsbelofte te breken!

 

 3.       Verkeersveiligheid en – circulatie op de helling

Er is nagenoeg geen sprake van een behoorlijk uitgewerkt verkeerscirculatieplan. Onze partij is daar al lang vragende partij voor, mét inbegrip van Bevegem. Ook de verkeersveiligheid kunnen we in vraag stellen: er wordt geopteerd voor bestrating zonder duidelijke voetpaden, maar op concrete vragen over de veiligheid van fietsers en voetgangers kon de bevoegde schepen niet antwoorden. “Men ‘hoopt’ er op dat alles wel vlotjes zal circuleren, zonder enige garantie. Volgens ons moet de veiligheid van de zwakke weggebruiker in het autoluwe centrum absolute prioriteit zijn.

Ook wat de invulling van ‘autoluw’ betreft, blijven we in het ongewisse”, stelt Matthias Diependaele: “De meerderheid gaat nogal lichtvoetig om met het gebruik van de term "autoluw". Het is niet omdat je op de markt niet meer mag parkeren, en dat je bij gelegenheid het centrum met verzinkbare paaltjes kan afsluiten, dat het centrum daarom per definitie een autoluw centrum is. Er zal evenveel autoverkeer door het centrum rijden dan vroeger!

De lijn kan bijvoorbeeld een jaar lang niet door het centrum rijden tijdens de werken. Dan wordt er zoals op dinsdag tijdens de markt gezorgd voor een omleidingsroute. N-VA – ZAP vraagt zich af waarom dit niet permanent kan. Het is perfect mogelijk om De Lijn rond het centrum te laten rijden zonder dat je meer dan 150 meter moet stappen voor een halte.

 

4.       Parkeergelegenheid

N-VA – ZAP is verheugd dat de meerderheid ons voorstel om met een privé-investeerder te bekijken of er geen parking in het oud college kan komen of in de mouterij eindelijk ter harte neemt. “Jammer van het tijdsverlies.,” zegt Diependaele, “Bovendien ziet men de parking aan de brandweerkazerne als tijdelijk. Wij willen deze definitief, liefst later ondergronds in combinatie met kantoren of appartementen. Dit hoeft de stad geen euro te kosten als je dat samen doet met privé-investeerders.

 

Besluit:

Onze partij deelt de bekommernis dat een stadskernrenovatie broodnodig is voor Zottegem en prioritair aangepakt moet worden. Daarom zijn we blij dat men er werk van maakt en tot een werkbaar voorstel gekomen is. Wel betreurt N-VA –ZAP het tijds- en geldverlies in dit dossier. De plannen die nu voorliggen wegen op sommige punten te licht en laten aan duidelijke keuzes te wensen over. Het uitstel van de Heldenlaan is ronduit onaanvaardbaar en niet minder dan een gebroken verkiezingsbelofte. Onze partij hoopt op de nodige inspraak vanuit de gemeenteraad om de plannen kritisch te bekijken en bij te sturen waar nodig.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is