N-VA – ZAP: “Geen willekeur meer bij toekennen financiële borgen”

Op 18 juni 2015, over deze onderwerpen: Subsidiereglement verenigingen en activiteiten

Op de gemeenteraad van 22 juni zal N-VA-ZAP aan de stad vragen om een algemeen reglement uit te werken voor de toekenning van financiële borgen aan onze verenigingen. “Dat om politieke willekeur bij de toekenning in de toekomst te vermijden”, aldus fractieleider Matthias Diependaele.

Het was naar aanleiding van de berichten rond de borgstelling van 5.000 euro van de stad voor de –mogelijks- verlieslatende Parkconcerten, dat N-VA-ZAP met het idee kwam om een algemeen reglement op te stellen voor financiële garantstelling.

Het was voor ons nieuw dat we financieel borg gaan staan voor mogelijk verlies van bepaalde evenementen”, stelt Matthias Diependaele vast.

 

Nood aan algemene regeling

Als N-VA-ZAP zijn we niet a priori tegen een systeem van financiële garantstelling. Het kan
organisatoren indekken tegen onverwachte verliezen. Zeker voor evenementen die duidelijk een meerwaarde bieden voor onze gemeente –zoals de parkconcerten-, kan het een duwtje in de rug betekenen.

Waar we wel een probleem mee hebben, is willekeurige toekenning van zo’n verlieswaarborgen. Daarom zijn we vragende partij om een algemene regeling voor het verlenen van financiële garanties van het stadsbestuur voor evenementen in te voeren”, gaat Diependaele verder.  

We vragen met onze motie aan het gemeentebestuur om een gedegen reglement uit te werken waarin bindende voorwaarden worden opgenomen. Uiteraard mag het niet de bedoeling zijn
om de stad op te zadelen met grote financiële risico’s.

 

Bindende voorwaarden

Volgens N-VA-ZAP moet dergelijk reglement alleszins volgende elementen bevatten:

  • De aanvraag moet ter bespreking worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
  • Het moet gaan om een evenement op Zottegemse bodem met een Zottegemse (mede)organisator.
  • Het moet om een evenement gaan met een duidelijke maatschappelijke meerwaarde. Dat wil minstens zeggen dat het evenement volledig publiekelijk toegankelijk is.
  • Wanneer de organisatie beroep wil doen op een gehele of gedeeltelijke uitwinning van de borg moet een transparante boekhouding worden voorgelegd die de uitwinning rechtvaardigt. Op deze manier vermijden we misbruik en geven we niet de indruk dat organisatoren minder aandacht moeten besteden aan de financiële gezondheid van hun evenement.
  • De garantstelling is niet van tel voor politieke verenigingen.

 

“Misbruik moet worden vermeden en we mogen niet de indruk geven dat organisatoren geen aandacht moeten besteden aan de financiële haalbaarheid van hun project omdat “de put wel zal worden gevuld met belastingsgeld”, besluit de fractieleider.

 

Auteur(s):

Matthias Diependaele

Contactinfo:

Vlaams volksvertegenwoordiger

Fractieleider N-VA – ZAP Zottegem

0497 44 00 97  |  Matthias.diependaele [at] n-va.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is