Het fietsbeleid in Zottegem verdient beter

Op 17 maart 2015, over deze onderwerpen: Fietspaden, Mobiliteit

Het is een goede zaak dat er eindelijk werk wordt gemaakt van het fietspad op de Beugelstraat. Het is al heel lang dat er wordt gewezen op de slechte staat. En het fietspad wordt wel degelijk veel gebruikt door fietsers, voornamelijk schoolgaande jeugd. Wij steunen ook de aanpassingen aan het huis dat vooruit staat. Als dit goed wordt aangepakt, kan dit de snelheid temperen van het verkeer op de Breugelstraat. Omwonenden en onze fractie klaagden al geregeld aan dat er inspanningen moesten worden gedaan om de snelheid omlaag te krijgen.

Kenschetsend voor het Zottegemse beleid is wel dat door de aanleg van de fietspaden langs de twee zijden van deze straat het volledige budget wordt opgebruikt. Eén kant van de straat alleen soupeert het volledige jaarlijkse budget voor fietspaden op. Dus in 2015 en 2016 is er geen ruimte meer om andere fietspaden aan te pakken. Nochtans zijn er meer dan voldoende noden wat de fietspaden in Zottegem betreft. De klaagzang voor meer middelen van de bevoegde schepen is zonder meer een schuldbekentenis.

Vanuit N-VA – ZAP hebben wij al meerdere keren aangeklaagd dat er meer inspanningen nodig zijn om ruimte vrij te maken voor de nodige investeringen in Zottegem. Maar het schepencollege weigert onze voorstellen voor besparingen nog maar in overweging te nemen. Besparingen zijn nochtans niet enkel nodig om de financiële situatie van onze stad gezond te maken. Ze zijn ook nodig om middelen vrij te maken om dergelijke investeringen te doen.

Het fietsbeleid in Zottegem verdient beter!

 

Auteur(s):

Evert De Smet

Contactinfo:

Evert.desmet [at] n-va.be  |   0498/298482

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is