Heibel over indexsprong OCMW- en stadspersoneel

Op 10 december 2014

Open VLD en N-VA/ZAP wilden het standpunt van de OCMW-raad kennen over het al dan niet doorvoeren van de indexsprong in 2015. Voorzitter Kurt De Loor (SP.A) had de afgelopen weken verschillende opties gelanceerd om die te compenseren voor het personeel van OCMW en stad Zottegem.

Hij vond echter nooit gehoor bij coalitiepartner CD&V, zodat de indexsprong ook in Zottegem doorgevoerd zal worden. Het debat dat in de OCMW-raad gevoerd werd en nog eens gehouden zal worden op de komende gemeenteraad, was een nationaal debat op lokaal niveau.

Vanuit de meerderheid was maar weinig begrip voor de extra OCMW-raad. 'De aangevraagde punten stonden toch al op de agenda van volgende week', begon John De Clercq (SP.A). 'Deze raad wordt gebruikt door de oppositie om show te voeren.' Hetzelfde geluid bij Lieven Sonck van CD&V. 'Het standpunt van de meerderheid is al lang bekend. Terwijl N-VA/ZAP het aantal raden wil verminderen, roept ze er nu eentje extra samen. Ze willen hun zitpenning aan een goed doel schenken, maar ik heb geen OCMW-raad nodig om een goed doel te steunen. De indexsprong is er om jobs te redden en dus wordt die doorgevoerd.'

Oppositieraadslid Rik Vandeputte (N-VA/ZAP) vond de extra raad wel een goed idee. 'Volgende week kunnen we de cijfers van het budget bespreken en als we dit nu al behandelen, verlicht het de agenda. De indexsprong betekent voor het OCMW van Zottegem ruim 200.000 euro. Het is een reddingsboei die met twee handen gegrepen kan worden. Ik viel van mijn stoel toen ik via de pers over de burgerlijke ongehoorzaamheid van de voorzitter hoorde.'

Dirk Minnaert van Open VLD verwees naar de geannuleerde OCMW-raad van november. 'We hadden voor die raad aanvullende punten toegevoegd en omdat ze op de voorziene dag niet behandeld werden, hebben we maar zelf een raad samengeroepen. We beroepen ons hiervoor op ons recht om onze punten behandeld te zien. We merkten dat SP.A op allerlei manieren probeerde die indexsprong te compenseren voor het personeel en willen een duidelijk standpunt. Het zijn valse beloftes en bovendien kan het niet dat de ene de indexsprong maakt en de andere niet.'

Voorzitter Kurt De Loor (SP.A) erkent het recht van de oppositie om vergaderingen bijeen te roepen en blijft wel alleen staan met zijn idee om de indexsprong te compenseren. 'We zijn voor een goede discussie en hebben er geen moment aan gedacht om afwezig te blijven voor de extra raad. Het is wel zo dat men, als de prijzen stijgen en de lonen stijgen niet mee, een stukje armer wordt. Het geld is ingeschreven in de meerjarenplanning en als we de koopkracht van ons personeel niet laten dalen, dan is dat ook goed voor de middenstand. Dat is de achterliggende filosofie. Bovendien geloof ik in de autonomie van gemeentebesturen dat ze dergelijke zaken zelf kunnen beslissen.'

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is