Gezamenlijke oppositie vraagt werkgroep opvolging audit

Op 24 november 2015, over deze onderwerpen: Audit / doorlichting stadsbestuur, Audit

Op de gemeenteraad van maandag 23 november vraagt de gezamenlijke Zottegemse oppositie om een werkgroep op te richten om de aanbevelingen die voortvloeien uit de
organisatorische audit van Audit Vlaanderen op te volgen. In deze werkgroep moeten zowel de meerderheid als de oppositie én de leidinggevende ambtenaren zetelen.

Begin dit jaar voerde het agentschap Audit Vlaanderen een doorlichting uit op het functioneren van het stadsbestuur. Die resulteerde in enkele heel scherpe aanbevelingen voor het stadsbestuur en de stadsdiensten. De grote conclusie van dit document is dat het stadsbestuur
ondermaats werkt en dat de Zottegemnaar niet de dienstverlening krijgt waarvoor het belastingen betaalt. Aangezien de opmerkingen niet nieuw zijn en in veel gevallen al jaren aanslepen, is het ook duidelijk dat de meerderheid de klus niet alleen geklaard krijgt. 

De gezamenlijke oppositie vraagt daarom om een werkgroep op te richten met daarin politieke vertegenwoordigers van meerderheid én oppositie. Dergelijke werkgroep kan de politieke
samenstelling hebben van een gemeenteraadscommissie. Om een rechtstreekse dialoog met het stadsbestuur mogelijk te maken, vraagt de oppositie daarnaast dat ook de ambtenaren van het managementteam hierin zetelen, samen met de gemeentesecretaris en de financieel beheerder. Het managementteam wordt immers geacht ‘een representatieve vertegenwoordiging’ te zijn van de onderdelen van de organisatie en zijn het eerste aanspreekpunt voor de implementatie van de
aanbevelingen.

Deze werkgroep moet via een gedegen voortgangsrapportage de gemeenteraad in kennis stellen van de acties die ondernomen worden en de resultaten die men boekt. Enkel een efficiënt
opvolgingstraject kan immers de zaken bij de wortel aanpakken en verbeteren. Uitzonderlijke omstandigheden vragen uitzonderlijke maatregelen.

 

Auteur(s):

Matthias Diependaele

N-VA – ZAP

0497 44 00 97  |  matthias.diependaele [at] n-va.be

 

Bart Lateur

Open VLD Zottegem

0496 38 03 46   |  bartlateur [at] yahoo.com

 

Heidi Schuddinck

Groen Zottegem

0472 98 77 03  |   heitjes [at] hotmail.com

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is