Bestekken krijgen ethische clausule

Op 20 augustus 2015, over deze onderwerpen: Overheidsopdrachten

Tegen 2020 wil de Vlaamse overheid 100% duurzame overheidsopdrachten realiseren. De minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) zal de lokale besturen vragen om een ethische clausule op te nemen in hun bestekken. “Een welgekomen initiatief na de speculaties rond mogelijke kinderarbeid bij de productie van kasseien gebruikt in de stadskernrenovatie”, zegt N-VA-ZAP fractieleider Matthias Diependaele.

Het gebrek aan een ethische clausule bij openbare aanbestedingen was enkele maanden geleden razend actueel in Zottegem toen bekend raakte dat het bijna onvermijdelijk was dat de Indische kasseien die werden gebruikt in de stadskernrenovatie gekapt werden door kinderen.

 

Voorbeeldfunctie

Op de gemeenteraad van mei bleek na bevraging van N-VA-ZAP dat het Zottegems bestuur geen weet had van kinderarbeid bij de productie van de kasseien en dat het ook niet meer te achterhalen valt.
De lokale overheid heeft een voorbeeldfunctie. Het moet dergelijke praktijken  zo veel mogelijk vermijden. Zo kunnen we bij onze aanbestedingen voorwaarden opleggen aan de aannemer wat betreft ethisch ondernemen”, stelde Diependaele toen.

De Zottegemse meerderheid had wel oren naar het invoeren van ethische bepalingen in het bestek van aanbestedingen, maar kwam niet tot een bindend engagement. Maar nu is er dus
het Vlaamse voornemen om tegen 2020 100% duurzame overheidsopdrachten te realiseren.
Minister Homans zal alle lokale besturen aanschrijven met de vraag een ethische clausule op te nemen in de bestekken van openbare aanbestedingen.

 

Ethische clausule 

N.a.v. de berichtgeving vorige maand, gaf minister Homans in het Vlaams Parlement al te kennen dat ze de gemeenten in deze zaak zou ondersteunen. De beoogde duurzaamheid heeft betrekking op zowel economische, ecologische als sociale aspecten. Het is vooral bedoeld voor die productgroepen waar er een reëel risico is op schendingen van bepaalde normen, zoals textiel en ICT.

Het is in de eerste plaats de bedoeling om de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie na te leven.”, weet Matthias Diependaele. “In de uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht kunnen we opleggen dat de opdrachtnemer de 5 IAO-basisnormen moet naleven gedurende de uitvoering van de opdracht. Dat moet dan ook gelden voor onderaannemers en toeleveranciers in het productieproces.

 

Auteur(s):

Matthias Diependaele

Contactinfo:

Vlaams volksvertegenwoordiger

Fractieleider N-VA – ZAP Zottegem

0497 44 00 97  |  Matthias.diependaele [at] n-va.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is