“Stad moet overleg aangaan”

Op 23 juli 2015, over deze onderwerpen: Provinciaal Archeologisch Museum van Velzeke

Vorige week vrijdag keurde de Vlaamse regering het voorontwerp van decreet goed van minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) over de provincies. Het aantal provincieraadsleden daalt fors en tegen 2017 verdwijnen de ‘persoonsgebonden’ bevoegdheden van de provincie. Bij het voorontwerp is ook een nota gevoegd die voorstelt om het provinciaal Archeologisch Museum van Velzeke over te dragen aan de stad Zottegem. Er wordt duidelijk gesteld dat hierover eerst met de stad zal worden overlegd en dat alle nodige financiële middelen zullen worden voorzien.

Zottegems burgemeester Jenne De Potter (CD&V) haastte zich na de goedkeuring meteen om te stellen dat ‘men als stad van niets wist’ en dat ‘men niet staat te springen om het museum’ over te nemen, aangezien ‘het de stad aan middelen ontbreekt’. N-VA-ZAP-fractieleider Matthias Diependaele reageert verbaasd: “Jammer dat onze burgemeester het dossier niet eerst gelezen heeft. Hij verspreidt foutieve informatie. Nochtans maakt hij zelf deel uit van de meerderheid in het Vlaams Parlement. Daarenboven zou het niet slecht zijn om eerst eens te kijken naar de kansen die dit de stad geeft.”

Matthias Diependaele: “In het ontwerpdecreet staat letterlijk dat de gesprekken over de overname van de betrokken diensten inclusief middelen worden opgestart.De uitspraken van onze burgemeester kloppen gewoon niet en dat is zeer betreurenswaardig.

Als N-VA – ZAP zijn we er eveneens van overtuigd dat het financieel niet haalbaar zou zijn om op eigen kosten het museum over te nemen. Maar dat is helemaal niet de intentie van wat de Vlaamse meerderheid van N-VA, CD&V en Open VLD heeft goedgekeurd. Als we in het overleg de garantie krijgen dat ook de nodige financiële middelen overkomen is dit een extra kans voor de stad om zich te profileren als toeristische trekpleister. Matthias Diependaele: “Als de Vlaamse Regering zorgt voor de middelen en de stad wat meer ambitie zou tonen, kunnen we hier net een opportuniteit van maken om ons toeristisch beleid èn onze lokale economie een extra ondersteuning te geven.”

De Vlaamse regering doet enkel een voorstel en een uitnodiging tot overleg. In plaats van paniekvoetbal te spelen en het voorstel onmiddellijk af te wijzen zou het volgens N-VA – ZAP
beter zijn om het overleg aan te gaan.

“We merkten als fractie al meermaals op dat het onze stad volledig aan ambitie ontbreekt, zeker als het op toerisme aankomt. Daar staan we gewoon nergens.“, aldus Diependaele.

 

Waar zit de ambitie?

En dat allemaal terwijl men enkele weken geleden nog aankondigde om na te denken over een heus Egmontmuseum in onze stad. Een voorstel dat wij zelf bij de verkiezingen ook al
lanceerden. Maar nu heeft men klaarblijkelijk een panische angst voor het in handen krijgen van een museum dat zijn merites bewezen heeft én bovendien vergezeld is van een passend financieel plaatje. Begrijpe wie kan.

 

Auteur(s):

Matthias Diependaele

Contactinfo:

Vlaams volksvertegenwoordiger

Fractieleider N-VA – ZAP Zottegem

0497 44 00 97  |  Matthias.diependaele [at] n-va.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is