"Organisatie stadsbestuur loopt mank"

Op 19 november 2015, over deze onderwerpen: Audit / doorlichting stadsbestuur, Audit

Het rapport staat geagendeerd op de gemeenteraad van maandag 23 november en zal tijdens de openbare zitting behandeld worden. "Na de audit over het OCMW bevestigt deze audit dat ook het stadsbestuur ondermaats werkt en dat de Zottegemnaar niet de dienstverlening krijgt waarvoor het belastingen betaalt," reageert gemeenteraadslid Matthias Diependaele (N-VA/ZAP). "Het lezen van de audit gaf ons het gevoel dat het stadsbestuur zijn functie beschouwt als een hobby of interessante bijverdienste. De audit laat duidelijk verstaan dat elke professionele leiding van de stad ontbreekt. De Zottegemse sportclubs of andere verenigingen zijn waarschijnlijk beter georganiseerd dan het stadsbestuur, dat bijna driehonderd mensen te werk stelt en heel wat belastinggeld door de vingers krijgt."

Het rapport is een opsomming van opmerkingen. De interne controle wordt niet gerapporteerd aan de raad, de aansturing vanuit het bestuur gebeurt vooral informeel, het managementteam met het OCMW functioneert niet, er is geen archiveringsbeleid en door gebrekkige samenwerking tussen diensten gebeurt het wel eens dat subsidies gemist worden. Dat zijn enkele van de opmerkingen. "Het gros van de opmerkingen is al lang bekend, maar er is blijkbaar niets aan gedaan. De OCMW-voorzitter en de burgemeester slagen er niet in om hun diensten te doen samenwerken. Dat is vooral een politiek probleem. Beide willen hun zin doen in hun speeltuin. Bovendien is er een totaal gebrek aan personeelsbeleid", zegt Diependaele.

 

Kantelmoment

Burgemeester Jenne De Potter (CD&V) merkt op dat er in het rapport ook positieve vermeld staan. "Wij zullen deze audit dan ook gebruiken om samen met ons personeel nog verdere stappen vooruit te zetten en zo de dienstverlening en organisatiestructuren verder te optimaliseren. Hiervoor werden al enkele besluiten genomen door het college, onder meer over de betere werking van managementteam. Het wekelijkse diensthoofdenoverleg was al een forse stap in de goede richting. We hebben duidelijke beleidskeuzes gemaakt, er is samenwerking met verschillende andere organisaties waardoor schaalvoordelen werden gerealiseerd en de efficiëntie is bevorderd en een aantal succesvolle digitaliseringsprojecten zijn intussen afgerond.

De doorlichting kwam volgens de burgemeester ook op een kantelmoment. "Op een moment dat de stadsdiensten in volle transitie waren en trouwens nog steeds zijn. Gedurende jaren waren de verschillende diensten verspreid over verschillende gebouwen, iets wat de interne communicatie en samenwerking niet altijd ten goede kwam. Door de verhuizing naar ons gloednieuwe Admnistratief Centrum Sanitary, na de audit, is al een belangrijke stap voorwaarts gezet naar een optimale communicatie en nauwere samenwerking."

 

Bron: Het Nieuwsblad/Regionaal: Vlaamse Ardennen - Gentse Rand, Do. 19 Nov. 2015, Pagina 2

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is