Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 5 september 2016, over deze onderwerpen: Mantelzorg, OCMW Zottegem

Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn (N-VA) opvroeg, blijkt dat drie op vier Vlaamse gemeenten een mantelzorgpremie uitkeert. Zottegem hoort daar niet bij. Nochtans was N-VA-ZAP vorig jaar al vragende partij om dergelijke premie in te voeren. “Burgemeester De Potter gaf toen …

Op 26 mei 2016, over deze onderwerpen: OCMW Zottegem

Op 26 mei deed Samuel Paul zijn intrede in de OCMW-raad van Zottegem, hij volgt Marie-Thérèse Devalck op. Marie-Thérèse zetelde sinds 2007 in de OCMW-raad en werd er alom geprezen omwille van haar open geest tijdens de debatten. Met de nieuwbouw van het pas in gebruik genomen Woonzorgcentrum Egmont, …

Op 10 mei 2016, over deze onderwerpen: OCMW Zottegem

Het OCMW gaat niet in op het voorstel van N-VA/ZAP om de cliënten automatisch door te verwijzen naar de Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeit. Het OCMW vindt dat dit niet zijn taak is en dat er genoeg keuze bestaat. “Wij staan als partij kritisch tegenover de verzuiling van deze sector”, zegt OCMW …

Op 2 mei 2016, over deze onderwerpen: OCMW Zottegem

Marie-Thérèse Devalck heeft er haar laatste OCMW-raad opzitten. “Ik word 71 jaar, tijd om te stoppen met de politiek”, zegt ze. Devalck zit sinds 2007 in de OCMW-raad, eerst voorZAP en nu voor N-VA/ZAP. Ze werd rechtstreeks verkozen voor de gemeenteraad, net als haar zoon Tom Carnewal. Zij koos voor …

Op 30 april 2016, over deze onderwerpen: OCMW Zottegem

Rik Vandeputte (N-VA/ZAP) vraagt om OCMW-cliënten door te sturen naar de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV). "Het OCMW is verplicht steuntrekkers te helpen bij de aansluiting bij een ziekenfonds naar keuze. HZIV vraagt geen betaling van een bijdrage voor een aanvullende …

Op 27 april 2016, over deze onderwerpen: OCMW Zottegem

Om budgettaire redenen bij zowel OCMW-cliënten als bij het OCMW zelf, vraagt N-VA – ZAP bij monde van Rik Vandeputte om iedereen door te sturen naar de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV). Ieder mens heeft recht op basisgezondheidszorg. Om hierop aanspraak te kunnen maken is …